C貌mic (Sant Andreu) - C.F. Grau superior

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Còmic pertany a la família professional de Comunicació gràfica i audiovisual.

A Catalunya hi ha una llarga tradició d’il·lustradors i dibuixants d’humor de la que en som hereus.

L’objectiu d’aquests estudis és dotar a l’alumne d’una formació acadèmica i professionalitzadora, introduint-lo dins les diverses branques i gèneres del còmic i potenciant la seva creativitat dins del món de la narració gràfica a través de mitjans i tècnics varis.

Tanmateix introduir-lo al món històric i actual del Còmic i exercitar i dominar l’eina del dibuix com element imprescindible.

Contextualitzar l’obra gràfica dins d’un un mercat editorial, desenvolupar la creació gràfica i literària en guionatge, entenent el còmic com el cinema dibuixat.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic (LOE)

Família professional:
Comunicació gràfica i audiovisual

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Fonaments de la representació i l’expressió visual

 

Teoria de la imatge

 

Mitjans informàtics

 

Fotografia

 

Tècniques d’expressió gràfica

 

Representació espacial aplicada

 

Dibuix aplicat al còmic

 

Història del còmic

 

Projectes de còmic

 

Producció gràfica industrial

 

Guió i estructura narrativa

 

Bloc curricular centre

 

Formació i orientació laboral

 

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

Projecte integrat

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí