Introducció a la Talla de fusta

  • Featured Slider Image

Professor/a: Carles Martínez Brotons   (cmarti62@xtec.cat)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

El monogràfic de Talla de fusta es una introducció a les tècniques bàsiques de l'escultura, ornamentació o decoració en fusta, així com les seves aplicacions en altres oficis relacionants amb la mateixa, l'ús d'eines, estris, materials i  acabats.

Destinataris: Estudiants d'art, escultura, artesans, restauradors, dissenyadors, etc.

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 20/02/2018 AL 03/05/2018

Total hores: 80h

Hores setmanals: 8

Horari:

Dimarts de 10h a 14h

Dijous de 10h a 14h


Màxim nº d’alumnes: 3

Mínim nº d’alumnes: 1

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  Talla de fusta

Procés per a la matricula on-line (PDF)

Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(Els alumnes s'hauran de portar la fusta i els materials fungibles (ex. paper de vidre, vernissos, etc. ) pels seus treballs.)