Introducció a la Talla de fusta

  • Featured Slider Image

Professor/a: Carles M. Martinez   (cmarti62@xtec.cat)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

El monogràfic de Talla de fusta es una introducció a les tècniques  bàsiques de l'escultura, ornamentació,
decoració o treballs complementaris d'oficis relacionats amb la fusta, les seves eines, estris, materials i
acabats amb vernissos i ceres.

Destinataris: Estudiants d'art, artesans, restauradors, dissenyadors, afeccionats, etc.

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 06/03/2017 AL 16/05/2017

Total hores: 90h

Hores setmanals: 10

Horari:

Dilluns de 15:30h a 20:30h

Dimarts de 15:30h a 20:30h


Màxim nº d’alumnes: 5

Mínim nº d’alumnes: 1

Seu:  Sant Andreu

Procés per a la matricula on-line (PDF)

Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(material fungible (la fusta, paper de vidre, etc.) cada alumne el compra pel seu compta.)