Litografia avan莽ada

 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image
 • Featured Slider Image

Professor/a: Anna Comellas   (anna@annacomellas.com)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

Aquest monogràfic té com objectiu principal aprendre tècniques avançades en litografia (siligrafia, lo-shu washes, negativitazció, tècniques fotogràfiques, combinació amb tècniques digitals...), i profesionalitzar les edicions, a partir de la realització d'obra pròpia.(www.artsllibre.org)

Destinataris: Artistes interessats en profuditzar en les tècniques litogràfiques. Per això és impresindible un coneixement previ de la tècnica per part dels participants.

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 02/03/2017 AL 24/05/2017

Total hores: 110h

Hores setmanals: 10

Horari:

Dimarts de 15h a 19h

Dimecres de 17:30h a 21h

Dijous de 16h a 18:30h


Màxim nº d’alumnes: 4

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  IV2 Taller de litografia

Proc茅s per a la matricula on-line (PDF)

Matrícula "online"  (Fora de pla莽.)

(*) Aquest curs té una despesa de 75.00 € per alumne matriculat en concepte de material propi de l'especialitat.

(75 聙 (Tot el material excepte matrius, paper i tintes d'impressora))


Programació

INTRODUCCIÓ

Monogràfic orientat a artistes interessats en profunditzar en les tècniques litogràfiques. Per això és imprescindible un coneixement previ de la tècnica per part dels participants.

OBJECTIUS

Aquest monogràfic té com objectiu principal aprendre tècniques avançades en litografia (siligrafia, lo-shu washes, negativitazció, tècniques fotogràfiques, combinació amb tècniques digitals...), i profesionalitzar les edicions, a partir de la realització d'obra pròpia.

METODOLOGIA

Es realitzaran varies etapes:

1· Explicació i demostració de les tècniques
2· Experimentació
4· Desenvolupament d’una proposta incorporant les tècniques apreses.

Compren l’ús de la litografia (pedra/planxa). El grup serà reduït per poder dur a terme amb èxit els objectius proposats. (grups de 4-6)

CONTINGUTS

La negativització
La tècnica del report
El monotip en la matriu litogràfica

            Lo-shu washes
            La siligrafia
            La fotolitografia
            L’edició

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Per aprovar el monogràfic amb la nota d’apte s’ ha de complir els següents requisits:

 • Utilització adequada de cada tècnica segons el projecte.
 • Qualitat estètica del treball i interès creatiu de l’obra.
 • Rigor i pulcritud en l’execució tècnica.
 • Capacitat d’experimentació
 • Continuïtat en el treball
 • Esforç personal en el resultat final
 • Realització de projectes concrets amb relació als objectius.
 • Integració en el grup, actitud participativa, respecte en la utilització dels espais i medis comuns.
 • Autoanàlisi i crítica de l’obra
 • Planificació del treball. Metodologia de treball
 • Sensibilització davant el fet artístic en general