Microfusió

  • Featured Slider Image

Professor/a: Benjamí Álvarez   (balvare2@xtec.cat)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

Fundició artística per centrifuga.
La  Microfusó es una tècnica escultòrica amb un procés complex, permet moltes possibilitats de precisió técnica i artístistica  en joieria i escultura de petit format. Ofereix atres possibilitats i mes qualitat que la fosa per gravetat.

Procés de microfusió
- Plantejament de les idees a desenvolupar, materials i processos.
- Realització d’esbossos,maquetes i realització dels models:cera,
- Processos i tècniques de microfusió,motllos de reproducció:,vulcanitzats silicones guix, alginat..
-  Realització d’un positivat en cera, escuma de poliuretà...
- Muntatge de l’arbre de microfusió.
- Realització del motllo de revestiment
- Injecció de metall.
- Tallat de canals i polit de la peça.
- Patinat i acabats

Destinataris: Alumnnes de  joieria, escultura. Escultors, joiers, .. i quaselvol persona interesada  en els processos de reproducció amb metal.

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 01/03/2017 AL 31/05/2017

Total hores: 150h

Hores setmanals: 16

Horari:

Dilluns de 16h a 20h

Dimarts de 18h a 20h

Dimecres de 17h a 20h

Divendres de 15h a 21h


Màxim nº d’alumnes: 8

Mínim nº d’alumnes: 1

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  Taller de fosa

Procés per a la matricula on-line (PDF)

Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(Tot el el material fungible revistiments,ceres.. etc es a carrec del alumne. El taller disposa de les maquines i les eines per portar a terme tots els processos.)