Disseny d'espais web i gestió digital

- Nom de l’assignatura. Disseny d'espais web i gestió digital

- Professor que l’imparteix.   Sònia Jou

- Seu on s’imparteix.  Sant Gervasi

 

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

Aquesta optativa permet aprofundir en els diferents sistemes de publicació web i introduir en l'entorn dels CMS i de les aplicacions per a dispositius mòbils.

Pel que fa al disseny web, es treballaran aspectes comunicatius: el model mental d'usuari, la definició de personatges/escenàris/usos, UX/UI... I aspectes formals: wireframes, disseny responsive, galeries Javascript, recursos tipogràfics... Es duran a terme dos projectes: un amb clar èmfasi en la part visual, i un altre amb l'ús de CMS (Wordpress).

Pel que fa al disseny i plantejament d'Apps, es donaran a conèixer les capacitats i funcionalitats pròpies d'aquest àmbit i es treballarà amb un programa de maquetació visual (In Vision).

 

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

Planifica, gestiona i desenvolupa idees per aconseguir una síntesi eficient. Aplica i transfereix al projecte coneixements globals.

Sintetitza requeriments creatius amb eficàcia.

Coneix i usa materials i tecnologies adequades.

Aplica tècniques de presentació amb claredat comunicativa per l’explicació, acceptació i promoció del projecte.

Integra en el projecte el coneixement i anàlisi de les tendències de disseny actual.

Busca, analitza i selecciona en la recerca de propostes.

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

El cost per a l'alumne és 0. El cost del hosting per a pràcticar i publicar l'assumeix el departament de disseny gràfic.

S'aconsella dur el portàtil per a més agilitat.

Caldrà fer ús del mòbil en algun moment per a visualitzar resultats.