Disseny editorial. Publicacions anal貌giques i digitals

- Nom de l’assignatura.

DISSENY EDITORIAL. PUBLICACIONS ANALÒGIQUES I DIGITALS.

- Professor que l’imparteix.

Montse Noguera i Muntadas

- Seu on s’imparteix.

Sant Gervasi

- Breu descripció de l’enfoc i del contingut (màxim 200 paraules, format narració).
Podeu incloure col·laboracions previstes pel curs present.

L’assignatura exposa el panorama de l’edició actual, tan en la seva vessant estructural i organitzativa com de recursos tècnic-creatius a l’abast del dissenyador gràfic.

En el sentit tècnic-creatiu, l’assignatura es planteja com un laboratori d’ideació
de publicacions i continguts tan en suport analògic com digital. El pla analògic camina en la cerca del sentit que pot encarrilar aquest tradicional suport; en l’àmbit digital, els sistemes de creació més estàndard, com ara l’epub de maquetació fix i l’epub de reflux. Per tant, aprendrem a fer llibres electrònics i aprofundirem en els llibres analògics.

En la vessant més conceptual, una bona dosi d’observació en quan a les grans i petites editorials, l’edició independent a casa nostra, els sistemes de publicació, auto-publicació, distribució i promoció de l’edició, tan en el terreny analògic com digital, ens donarà una visió i ens situarà en el rol i l’aportació cultural que el dissenyador gràfic pot abastar en el mon editorial.

Totes aquestes bases i aprenentatges capaciten també a l’alumnat fer el treball central de l’assignatura: conceptualitzar i formalitzar una edició donant resposta en analògic i digital, tot explorant els llenguatges propis, els mètodes i les raons de cada suport.


Particularitats del curs 2016.

Visita al LIBER 2016 a Fira de Barcelona

 

- Resultats d’aprenentatge. Concreció a partir del Pla docent.

- Identifica, classifica i associa els sistemes d’edició, distribució i promoció en les publicacions analògiques i digitals.

- Estructura i organitza correctament continguts gràfics per ser publicats en els formats digitals estandard.

- Utilitza les metodologies adequades i planifica el treball de manera adient segons el suport en el qual publicar.

- Analitza, compara i examina el comportament d’una publicació digital en diferents ereaders i en dedueix les accions o les ordres del treball compartit amb un professional de la programació.

- Argumenta les raons del suport analògic, valora i experimenta els camins de futur d’aquest suport i del llibre com a objecte.

- Idea productes d’edició i troba solucions viables i creatives davant propostes de divulgació cultural.

- Transfereix al projecte sensibilitat gràfica i coneixements globals.

- Argumenta i raona l’aportació cultural i la formalització gràfica del projecte.

 

- Cost aproximat en material i altres recursos.

L’Escola proporciona aula d’ordinadors, però l’alumnat pot portar el seu portàtil si així ho desitja i està actualitzat almenys a la versió CC2015 d’Indesign.

La publicació digital no representa un cost.

La publicació analògica: impressions per maquetes i còpies poden tenir diferents costos segons el projecte.