Cursos de Col·laboració externa

  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image
  • Featured Slider Image

Cursos de Col·laboració externa

Els cursos de Col·laboració externa són cursos impartits per professionals del món de les arts i el disseny, externs a l’Escola Llotja, proporcionen vivències i experiències diverses al marge del pla d’estudis però en relació directa als nostres ensenyaments.

Tot i que els cursos de Col·laboració externa són impartits per professionals externs a la nostra escola tot proporcionant motivacions i metodologies diferents i respectades, intervé un professor de la Llotja com a responsable de la conducció i assessorament del curs en la seva idoneïtat i afinitat docent a l’Escola, aspecte que fomenta el debat extern/intern.

Com a cursos dins la Llotja oberta, són oberts a tothom.

 

Curs d’iniciació a la Cal·ligrafia Japonesa – Shodo

Professora: Eva Ibañez

• 50 hores

• Novembre 2016 - Març 2017

• Dimarts de 16:00 h a 18:30 h

• Seu de Sant Gervasi

• Preu: 195 € + 100 € d’eines i material.

Alumnes i professors de Llotja: 175 € + 100 € d’eines i material

Alumnes mínims: 12

Obert a tothom.

 

Descripció del curs:

Curs d'iniciació al Shodo o Cal·ligrafía Japonesa adreçat a dissenyadors, artistes plàstics i en definitiva creadors interessats en assolir una percepció diferent de la composició basada en una nova concepció i equilibri entre el buit i el ple.

Millorarem el traç a través de la tècnica, i la capacitat de concentració i observació a través de la pràctica.

El curs ens proposa introduir-nos als orígens d'aquest art mil·lenari; Kanjis o ideogrames, alfabets Hiragana i Katakana, tipografies, la cal·ligrafia contemporània, l'avant-garde de la cal·ligrafia o Bokushou.

Es presenten els 4 Tresors del Shodo: Fude (pinzell), Suzuri (tinter), Sumi (tinta), i Kami (paper). Seguint la tradició del Zensho (cal·ligrafia Zen), es treballa la pràctica de l'ensoh (cercle) i del Ichi (numero 1).

El Camí de l'escriptura o Shodo ens ensenya a “estar presents” aquí i ara, a observar, mirar. És un mirall del nostre estat intern i ens permet aprofundir, tant com vulguem, en nosaltres mateixos.

 

Resultats d'aprenentatge:

• Identifica els diferents alfabets; Hiragana, Katakana i Kanjis

• Identifica les diferents posicions del pinzell.

• Mostra habilitat en la utilització del pinzell.

• Escull amb criteri els paràmetres de posició del paper, mida de pinzell, quantitat de tinta i d'altres per tal d’obtenir un resultat equilibrat.

• Integra la tècnica per escriure els traços en l'expressió del mateix traç.

• Millora el nivell de concentració i observació i dedueix com aplicar-ho a altres àmbits de la vida.

 

Continguts:

• Introducció als orígens dels kanjis.

• Introducció a les tipografies.

• Introducció al Hiragana i Katakana (alfabets fonètics japonesos).

• Kanjis (ordre dels traços) a través de la pràctica.

• Zensho a través de la pràctica.

• Tècnica de Pinzell.

• Tècniques de Concentració.

• Observació - Aprendre a mirar.

• Composició (buit-ple).

• Presentació de Bokushou o l’Avant-garde de la cal·ligrafia japonesa on el traç, la tinta, el paper i l'expressió de l'emoció o idea són el centre. El kanji o ideograma deixen de ser importants.

 

Eines i material a càrrec de l’alumne:

• 2 pinzells shodo

• suzuri

• sumi

• paper

• feltre

El material es pot adquirir a Barna Art.

Us podem donar més informació en el moment de la matrícula.

Matrícula (pdf) --- activació en breu ---

CV Eva Ibañez

 


Possibilitat de proposar com a validació en ECTS per l’alumnat d’Ensenyaments Superiors de Disseny, a través del procediment de validacions en els períodes corresponents i dins la normativa vigent del moment. Actualment, cada 50 hores de formació en estudis no oficials i cursos duts a terme, directament relacionats amb els Ensenyaments Superiors de Disseny i especialitat cursada, equival a 1 crèdit.