Claustre extraordinari

Image

El 3 de febrer es va realitzar un Claustre extraordinari, amb la presència de:

La Sra Olga Adroher. Cap de serveis d'Ordenació d'Ensenyaments de Regim Especial, Carme Ortiz. Directora de l'Esdap i el Sr. Jordi Homar. Tècnic especialista docent de Cicles d'arts plàstiques i disseny.

Al claustre es va informar sobre:  Línies prioritàries d'intervenció dels cicles formatius d'arts plàstiques i disseny. i  Projecte ESDAP. Itineraris de futur.