Introducció a la fosa

  • Featured Slider Image

Professor/a: Benjamí Álvarez   (balvare2@xtec.cat)


Important: abans de formalitzar el pagament, l'alumne haurà de contactar via email amb el professor del monogràfic per entrevista prèvia d'admissió.

Introduccio a la Fundició artística.
La fundició es una tècnica escultòrica amb un procés complex, El seu coneixement expandí les possibilitats estètiques y artístistiques de l’escultura. Ofereix al escultor altres possibilitats que fàcilment incorporarà a la seva forma de treball.
Essent la fosa una tècnica mil•lenària de les més antigues, les seves possibilitats s'han anat enriquint contínuament en el decurs de la història amb el perfeccionament i la incorporació de procediments i amb l'ús de materials, posats a l'abast pels avenços tecnològics. S'hi troben, doncs, en la fosa i en la galvanoplàstia, mitjans tradicionals i moderns d'expressar artísticament una idea o concepte mitjançant les tècniques de fosa i galvanoplàstia.  La creació i reproducció d'objectes escultòrics tridimensionals amb funció estètica i/o pràctica, permet una gran riquesa d'actuacions professionals a l'entorn de diverses tècniques,

Procés Projecte de la peça
- Plantejament de les idees a desenvolupar.
- Estudi dels materials i els processos.
- Realització d’esbossos,maquetes.
- Realització dels models:cera, plastilina, fang, guix, pòrex .

Processos i tècniques de fundició
- Realització dels motllos de reproducció:silicona, guix, alginat..
-  Realització d’un positivat en cera, escuma de poliuretà...
- Muntatge de l’arbre de fundició.
- Realització del motllo de colada..
- Colada de metall.
- Tallat de canals i polit de la peça.
- Patinat i encerat

Destinataris: Alumnnes de escultura, joieria. escultors, joiers, arqueolegs... i quaselvol persona interesada  en els processos de reproducció amb metal

Durada: SEMESTRALS. SEGON SEMESTRE DEL 01/03/2017 AL 31/05/2017

Total hores: 0h

Horari:

Dilluns de 15h a 21h

Dimarts de 15h a 21h

Dimecres de 15h a 21h


Màxim nº d’alumnes: 8

Mínim nº d’alumnes: 1

Seu:  Sant Andreu

Aula prevista:  Taller de fosa

Procés per a la matricula on-line (PDF)

Matrícula "online"  (Fora de plaç.)

(Tot el el material fungible tant de projectació com de realitzacio es a carrec del alumne. El taller disposa de les maquines i les eines per portar a terme tots els processos.)