Forja tradicional i noves tecnologies

Image

El projecte s’ha realitzat amb el grup de 1r curs del C.F.G.M. en Forja Artística. Les matèries que han intervingut en el projecte són: “Materials i tecnologia, forja”, “Taller de forja” i “Mitjans informàtics”.

La idea era treballar les noves tecnologies (tall láser, documents DWG) i la forja tradicional, feta a mà. Cada alumne ha realitzat un projecte, i sols un, s’ha dut a terme.
Ubicació, entrada al taller de Forja artística.
Projecte "Forja tradicional i noves tecnologies"
1r CFGM Forja Artística.
ESCOLA D'ART LLOTJA.
Beca Fundació BCN.
Professora tutora del projecte: Lídia Sevilla Blanch
Professor assessor tècnic: Josep Maria Balsells
Professora assessor digital: Francina Recasens

Alumnes:
Josep Alonso Roca
Sílvia Armengol
Jordi Ducat
Marc Yarza
Núria Basanta
Max Andrés