ART BYBLIO 2019 (Inscripció / Bases)

Image
 

L’escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona, en col·la-boració amb Arts Libris Barcelona, Fira Internacional de l’Edició Contemporània, que se celebra al centre d’art Santa Mònica, convoca el tercer premi de llibre d’artista per a escoles d’àmbit nacional. Amb aquest premi es pretén impulsar la producció de llibres d’artista dins de les diferents escoles d’Art.

El treball guanyador passarà a formar part del fons de llibres d’Artista de l’escola Llotja i també es presentarà a la fira Arts Libris 2019 de Barcelona. Aquesta modalitat abasta una gran varietat de llenguatges plàstics i tècniques artístiques, i l’objectiu d’aquest premi és anar creixent i aportant novetats al mateix temps que premiar l’apassionant món del llibre d’Artista.

PREMI ADQUISICIÓ: El primer premi consistirà en la compra del llibre seleccionat per un preu fix de 1000 euros i diploma.

SEGON PREMI: Dotat amb 400 euros i diploma.

PREMI MUSEU MOLÍ PAPERER DE CAPELLADES: Es convoca un premi atorgat pel Museu de Capellades dotat en un regal de 100 euros en paper fabricat pel molí i diploma.

PREMI RAIMA: Es convoca un premi especial, atorgat per Raima, per a llibres col·lectius presentats per les escoles. El premi consistirà en un xec regal Raima de 100 euros i diploma.

Les cuatre obres premiades seran exhibides a Arts Libris Barcelona, 2019.

Amb totes les obres seleccionades es realitzarà una exposició, coincidint amb Arts Libris Barcelona 2019 i es publicaran a la web del Conservatori de les Arts del Llibre (www.artsllibre.org)

1. La inscripció és lliure i gratuïta

2. Participants

• Poden participar alumnes o col·lectius d’alumnes de qualsevol escola del territori nacional que estiguin matriculats aquest any o que faci un any que hagin acabat els seus estudis i que treballin amb el llibre, en totes les seves concepcions. No podran participar els alumnes que hagin estat premiats amb el primer premi en les dues edicions anteriors del certamen.

3. Els llibres

• Es pot presentar una obra per participant, realitzada els darrers tres anys.

• No hi ha restricció, ni de mida, ni de format ni de tècnica. S’accepten llibres susceptibles d’edició així com peces úniques.

4. Dossier i fitxa d’inscripció

• L’enviament es farà a través de la web de la Llotja (www.llotja.cat) o a través de la web del Conservatori de les Arts del llibre (www.artsllibre.org) on s’ha d’omplir el formulari d’inscripció i adjuntar-hi un dossier en format PDF (màxim, 5 MB).

El dossier PDF ha de contenir:

• 6 fotos mínim del llibre presentat.

• Petita memòria amb fitxa tècnica i descripció de l’obra.

• També s’ha de penjar a l’enllaç un clip inferior a 3 minuts i 20 MB que mostra el volum i l’interior del llibre i, opcionalment, es pot afegir la informació i els enlaços a Internet que es considerin necessaris.

5. Termini de presentació dels dossiers

• de l’11 al 24 de febrer de 2019

6. Selecció i enviament de les obres

• El jurat seleccionarà 25 obres i ho comunicarà la primera setmana de març. Les peces seleccionades seran enviades a l’Escola:

ESDA Llotja

C/ Pare Manyanet 38

Barcelona 08027

tel. 934086789

• L’enviament i recollida de les obres aniran a càrrec dels participants, sense que correspongui reclamacions per pèrdues o desperfectes que es produeixin en el transport.

L’escola prendrà el màxim de cura en el transport i la manipulació de les obres però no respondrà dels desperfectes, sostraccions, pèrdues o accidents que es puguin derivar del transport. Les obres es retornaran amb el mateix embalatge i el mateix mitjà de transport de l’enviament.

• La data límit per tal que les obres seleccionades arribin a destí és el 22 de març de 2019.

7. Notificació dels llibres premiats

• D’aquests 25 llibres seleccionats el jurat atorgarà els premis.

• Els/les artistes premiats/ades seran avisats directament per l’organització a principis d’abril de 2019. També es farà públic el resultat a la web de l’Escola.

• L’entrega dels premis tindrà lloc durant la fira d’Arts Libris de Barcelona. El dia i l’hora es publicarà també a la web de l’escola.

8. El jurat decidirà els guanyadors dels premis atenent estrictament a criteris de qualitat i la seva decisió serà inapel·lable.

• La composició del jurat és la següent: Junji Sakai, professor de litografia i serigrafia a la Osaka University of Arts i a la Kioto University of Arts; Marta Vega, responsable de la Biblioteca

del CED del MACBA; Jordi Alcaráz, artista; Ximena Pérez Grobet, artista; Roser Vallés, professora de l’ESDA Llotja de Barcelona i Rocío Santa Cruz, Galerista i directora d’Arts Libris.

9. Dels artistes participants

• Els artistes hauran de ser els autors de les obres presentades i hauran d’estar en possessió de tots els drets d’autoria, d’exhibició i comunicació. En el cas que l’autoria sigui compartida, caldrà especificar-ho.

10. Sobre els drets

• Els autors cediran els drets de reproducció per a la difusió sempre dins de l’àmbit del premi, ja sigui via Internet, premsa, mitjans audiovisuals i/o edicions en catàlegs o bé a través de qualsevol altre material promocional.

El llibre guanyador del premi passarà a formar part del fons d’obra de l’escola Llotja.

11. Acceptació de les bases

• L’escola Llotja es reserva el dret a resoldre, en la forma que consideri oportuna, qualsevol aspecte no previst en aquestes bases. La participació en la convocatòria suposa l’acceptació d’aquestes bases.