Aquest cicle té com a finalitat formar professionals qualificats capaços d’assumir les tècniques i la tecnologia més avançades i donar així resposta a la demanda actual de les arts gràfiques i de les influencies esteticoartístiques d’avantguarda.

S’estudien totes les tècniques tradicionals de l’enquadernació, així com altres tècniques alternatives en materials i conceptes, posant l’accent en la innovació tècnica i el procés creatiu.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb gravat i tècniques d'estampació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui enquadernació o sigui gravat.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Enquadernació Artística

Família professional:
Arts Aplicades al Llibre

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història del llibre

90 hores

Expressió gràfica: enquadernació

210 hores

Materials i tècniques: enquadernació

210 hores

Projectes d'enquadernació

210 hores

Taller de reproduccions i impressions industrials

105 hores

Taller d'enquadernació

735 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

90 hores

Projecte final

90 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
5352

Activitat d’enquadernació artística, realitzada com a artista autònom o associat a empreses:

 • Enquadernació artística de creació

 • Bibliofília

 • Conservació i restauració del patrimoni artístic

 • Edició gràfica i promoció

 • Formació i assessorament vinculat a l’enquadernació

 • Arts plàstiques

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Aquest cicle té la finalitat de formar professionals del gravat i l’estampació, tant a nivell artístic com tècnic.

En dos anys es prepara a l’alumne per treballar en un mitjà de creació i difusió artística que requereix una especial habilitat, no solament en la utilització de procediments consolidats, sinó també en la recerca de tècniques i materials.

L’activitat d’aquesta professió porta a l’obtenció d’imatges múltiples i limitades a partir de les tècniques de la xilografia, calcografia, litografia i serigrafia, reunint procediments tradicionals amb els darrers avenços tecnològics del gravat digital.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Enquadernació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui gravat o sigui enquadernació.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gravat i Tècniques d'Estampació

Família professional:
Arts Aplicades al Llibre

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història del gravat

90 hores

Tècniques d'expressió: gravat

210 hores

Tècniques gràfiques industrials

105 hores

Fotografia

105 hores

Materials i tècniques

150 hores

Arquitectura i disseny del llibre

60 hores

Projectes de gravat

105 hores

Taller de litografia

225 hores

Taller de serigrafia

195 hores

Taller de gravat

465 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

90 hores

Projecte final

90 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
5351

Activitats de gravat i estampació realitzades com a artista autònom:

 • Creació de matrius i estampació per a altres artistes, o associat a un taller o empresa vinculat amb el gravat, l’estampació o l’edició gràfica

 • Il·lustració

 • Promoció d’obra gràfica i bibliofília

 • Assessorament vinculat al gravat i l’estampació

 • Vinculació amb galeries d’art

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)