Proporciona els coneixements necessaris per investigar materials, formes, acabats i decoracions per tal d'assolir resultats personalitzats, a més de realitzar projectes ceràmics.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de l'elaboració d'avantprojectes i maquetes, de la projecció i realització de peces ceràmiques amb creativitat i sensibilitat artística, i de l'organització del procés de creació i realització ceràmica.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística (LOE)

Família professional:
Ceràmica Artística

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Dibuix artístic

 

Dibuix tècnic

 

Volum

 

Història de la ceràmica

 

Mitjans informàtics

 

Materials i tecnologia : ceràmica

 

Taller ceràmic

 

Projectes de ceràmica artística

 

Bloc curricular centre

 

Formació i orientació laboral

 

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

Projecte integrat

 

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
CEB0

Comprèn activitats de ceràmica artística, realitzades com a artista autònom o integrat en un taller o empresa i vinculades amb:

  • Realització de peces de ceràmica artística

  • Reproducció de peces preuades per a algun concepte determinat

  • Creació de complements per a l'arquitectura: relleus i murals, entre d'altres

  • Aplicació de la ceràmica a la decoració i al disseny d'interiors

  • Restauració i conservació de ceràmiques

  • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)