Capacita per emprar els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques artístiques d'aquesta especialitat, per dur a terme projectes relacionats amb l'entorn pictòric i mural, experimentar nous procediments i materials i valorar les propostes de treball considerant els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització i direcció d'obres pictòriques i murals projectades per l'alumnat o per altres professionals, de la planificació i elaboració de muntatges artístics, i de la investigació dels materials i processos, tant de caràcter tradicional com tecnològic.

 

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur

Família professional:
Arts Aplicades al Mur

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de les arts aplicades al mur

105 hores

Història de les arts contemporànies

60 hores

Dibuix artístic i projectes

225 hores

Mitjans audiovisuals

105 hores

Metodologia i gestió de l'obra

60 hores

Expressions d'avantguarda

135 hores

Taller d'expressió del llenguatge pictòric

390 hores

Taller de pintura ornamental aplicada al mur

180 hores

Taller de revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats

180 hores

Taller de vidrieres

180 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

45 hores

Projecte final

75 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
5751

Comprèn les activitats i els procediments de les Arts Aplicades al Mur, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a un taller, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

  • Creació i producció d'obres pictòriques en tota mena de materials i suports.

  • Reproducció i recreació d'obres.

  • Instal·lacions artístiques: escenogràfiques, attrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, multimèdia, infografia i per a espais diversos de representació i expressió artística.

  • Difusió i gestió de l'obra artística pròpia i/o aliena.

  • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

El cicle de grau mitjà en Revestiments murals, de la família de les Arts aplicades al mur està orientat a formar professionals creatius en l’àmbit de la intervenció mural en tot tipus de revestiments decoratius, funcionals i estètics en els diferents espais construïts.

S’introdueix a l’alumne en el coneixement de les tècniques i processos tradicionals, el bon ús de les eines i materials així com en  l’aplicació de les noves tecnologies als mètodes de creació, elaboració i reproducció dels revestiments murals tradicionals i actuals.

L’alumne, en finalitzar els seus estudis, pot optar per una sortida professional com a tècnic d’Arts plàstiques i disseny en Revestiments murals o bé, continuar amb els estudis, de la mateixa família professional, del Cicle de grau superior en Arts aplicades al mur, que ofereix també la nostra escola.

1er. Curs:

Dibuix artístic: 100 h.

Dibuix tècnic: 135 h.

Modelatge i buidatge: 125 h.

Taller d’expressió plàstica: 185 h.

Taller de revestiments murals: 265 h.

2on. curs:

Història de la cultura i de l’art: arts aplicades al mur: 105 h.

Dibuix artístic: 125 h.

Taller d’expressió plàstica: 190 h.

Taller de revestiments murals: 260 h.

Formació i orientació laboral: 60 h.

Mòduls impartits en el centre educatiu: 1.550 h.

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers: 25 h.

Obra final: 25 h.

Total: 1.600 h.

Seu
Sant Andreu

Horari
Matí

Codi
5701

 

L’alumne, en finalitzar els seus estudis, pot optar per una sortida professional com a tècnic d’Arts plàstiques i disseny en Revestiments murals o bé, continuar amb els estudis, de la mateixa família professional, del Cicle de grau Superior en Arts Aplicades al mur.