FORMA’T PER TREBALLAR EN EL QUE T’AGRADA! (pdf)

Facilita els coneixements necessaris per desenvolupar i dirigir projectes d'aparadorisme, supervisar i confrontar la qualitat de materials i acabats, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos.

Amb aquests estudis s'estarà capacitat, entre d'altres, per desenvolupar i dirigir projectes d'aparadorisme, projectar aparadors i espais interiors, i dirigir la realització de treballs propis del seu camp professional.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Aparadorisme

Família professional:
Disseny d'Interiors

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental

60 hores

Història de l'aparadorisme

60 hores

Dibuix artístic

90 hores

Dibuix tècnic

150 hores

Expressió volumètrica

120 hores

Mitjans informàtics i audiovisuals

120 hores

Projectes

270 hores

Projectes: aparadorisme

390 hores

Comunicació visual i plàstica

90 hores

Tecnologia i sistemes constructius

120 hores

Tecnologia i sistemes constructius: aparadorisme

270 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

60 hores

Projecte final

90 hores

Seu    
Sant Gervasi

Horari
Tarda

Codi
5853

Comprèn l'activitat d'aparadorisme realitzada com a professional autònom o associat (en grau divers) a una empresa, a un equip o amb un tècnic i vinculada a:

 • Aparadors

 • Espais efímers

 • Mobiliari i decoració

 • Disseny

 • Arquitectura

 • Enginyeria

 • Construcció

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Capacita per analitzar i desenvolupar els projectes d'obres de decoració, valorar en cada treball els aspectes plàstics, artístics, tècnics, organitzatius i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de les tasques de desenvolupament i direcció d'obres de decoració dissenyades per l'alumnat o per un professional de nivell superior, la realització de la representació gràfica de treballs, i la investigació i aplicació de formes, materials i processos creatius del disseny d'interiors.

       

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració

Família professional:
Disseny d'Interiors

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental

60 hores

Història de l'interiorisme

60 hores

Dibuix artístic

90 hores

Dibuix tècnic

150 hores

Expressió volumètrica

120 hores

Mitjans informàtics i audiovisuals

120 hores

Projectes

270 hores

Projectes: projectes i direcció d'obres

390 hores

Tecnologia i sistemes constructius

120 hores

Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d'obres

270 hores

Programació d'obres

90 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

90 hores

Projecte final

90 hores

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Codi
5855

Comprèn l'activitat de projectació i direcció d'obres, realitzades com a artista autònom o associat en una empresa, relacionada amb:

 • Decoració

 • Interiorisme

 • Arquitectura

 • Immobiliàries

 • Enginyeria civil

Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)