FORMA’T PER TREBALLAR EN EL QUE T’AGRADA! (pdf)

Facilita els coneixements necessaris per desenvolupar i dirigir projectes d'aparadorisme, supervisar i confrontar la qualitat de materials i acabats, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos.

Amb aquests estudis s'estarà capacitat, entre d'altres, per desenvolupar i dirigir projectes d'aparadorisme, projectar aparadors i espais interiors, i dirigir la realització de treballs propis del seu camp professional.

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Aparadorisme

Família professional:
Disseny d'Interiors

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental

60 hores

Història de l'aparadorisme

60 hores

Dibuix artístic

90 hores

Dibuix tècnic

150 hores

Expressió volumètrica

120 hores

Mitjans informàtics i audiovisuals

120 hores

Projectes

270 hores

Projectes: aparadorisme

390 hores

Comunicació visual i plàstica

90 hores

Tecnologia i sistemes constructius

120 hores

Tecnologia i sistemes constructius: aparadorisme

270 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

60 hores

Projecte final

90 hores

Seu    
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Comprèn l'activitat d'aparadorisme realitzada com a professional autònom o associat (en grau divers) a una empresa, a un equip o amb un tècnic i vinculada a:

 • Aparadors

 • Espais efímers

 • Mobiliari i decoració

 • Disseny

 • Arquitectura

 • Enginyeria

 • Construcció

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Capacita per analitzar i desenvolupar els projectes d'obres de decoració, valorar en cada treball els aspectes plàstics, artístics, tècnics, organitzatius i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de les tasques de desenvolupament i direcció d'obres de decoració dissenyades per l'alumnat o per un professional de nivell superior, la realització de la representació gràfica de treballs, i la investigació i aplicació de formes, materials i processos creatius del disseny d'interiors.

       

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració

Família professional:
Disseny d'Interiors

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental

60 hores

Història de l'interiorisme

60 hores

Dibuix artístic

90 hores

Dibuix tècnic

150 hores

Expressió volumètrica

120 hores

Mitjans informàtics i audiovisuals

120 hores

Projectes

270 hores

Projectes: projectes i direcció d'obres

390 hores

Tecnologia i sistemes constructius

120 hores

Tecnologia i sistemes constructius: projectes i direcció d'obres

270 hores

Programació d'obres

90 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

90 hores

Projecte final

90 hores

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Comprèn l'activitat de projectació i direcció d'obres, realitzades com a artista autònom o associat en una empresa, relacionada amb:

 • Decoració

 • Interiorisme

 • Arquitectura

 • Immobiliàries

 • Enginyeria civil

Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)