El cicle d'Esmalts Artístics al Foc sobre Metalls forma artífexs en l'aplicació de material vitrificable a foc sobre metalls abraçant camps artístics i artesans contemporanis, del món de l'objecte, el disseny, l'art aplicada, la joieria i l'art.

Ofereix una sòlida formació en dibuix, color, tècniques de taller d'esmaltatge, història, conceptes artístics, experimentació de nous materials i aplicacions actuals de la disciplina de l'esmaltat.

Comptem amb un ampli, lluminós, acollidor i modern espai de taller amb equipament professional, amb forn de grans dimensions i cabina d'esmaltatge.

Consulta de bibliografia i videoteca especialitzada, i una publicació periòdica vinculada a l'associació nacional d'esmaltadors.

Oferim la possibilitat de participar en programes de mobilitat europeus i pràctiques en empreses especialitzades.

Video
https://drive.google.com/file/d/0B6ILFmAfkOlhalpmZl8wQk5NYU0/view?usp=drivesdk

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’esmalts artístics al foc sobre metalls i joieria artística.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Joieria (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de joieria. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui esmalts o sigui joieria.

Opcionalment amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

    

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Esmalt Artístic al Foc sobre Metalls

Família professional:
Esmalts Artístics

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'art de l'esmalt

105 hores

Dibuix artístic i color

240 hores

Dibuix tècnic

270 hores

Anàlisi de l'obra artística

105 hores

Modelatge i maquetisme: esmalts

105 hores

Projectes d'esmalt artístic

300 hores

Taller d'esmaltatge

660 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

25 hores

Projecte final

80 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
5951

Comprèn activitats realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

 • Obres pictòriques murals o escultòriques de creació pròpia.

 • Joieria, orfebreria i bijuteria.

 • Instal·lacions artístiques.

 • Revestiments arquitectònics d'interior i exterior.

 • Ensenyament.

 • Tallers d'activitats socioculturals i de lleure per a infants i adults.

 • Disseny d'elements industrials, seriació i mobiliari urbà.

 • Museística i exposicions.

 • Conservació/consolidació i manipulació de bens artístics de les arts decoratives.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Proporciona els coneixements necessaris per personalitzar els projectes de joieria, fer aportacions creatives en els dissenys i argumentar-ne el concepte i el valor funcional i estètic.

També possibilita resoldre els problemes artístics i tècnics que es plantegen durant el procés de realització i efectuar el seguiment de les innovacions i noves propostes en l'àmbit del disseny i de l'art.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la creació de peces úniques com a joieria d'autor, el disseny de peces de joieria i estudi del prototip del sistema de reproducció i fabricació, la utilització de les tècniques de dibuix per poder esbossar les creacions, la realització de maquetes de les joies com a part de l'estudi del projecte, i la determinació del procediment tècnic de seriació i estudi del cost de fabricació.

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’esmalts artístics al foc sobre metalls i joieria artística.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Esmalts al foc (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de joieria . És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui joieria o sigui esmalts.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

 

http://llotjajoia.blogspot.com/

Cercador de Joies

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística

Família professional:
Joieria d'Art

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història de l'orfebreria, joieria i bijuteria

105 hores

Dibuix artístic i color

240 hores

Dibuix tècnic

120 hores

Disseny assistit per ordinador

105 hores

Anàlisi de l'obra artística

105 hores

Modelat i maquetisme

120 hores

Projectes de joieria

375 hores

Taller de joieria

540 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

25 hores

Projecte final

80 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda

Codi
5252

Comprèn les activitats de joieria artística realitzades com a professional autònom, amb taller propi de disseny i elaboració de peces. També com associat, en grau divers, a un taller de joieria o una empresa, vinculada a la creació i producció de joies:

 • Com a dissenyador i realitzador de joies

 • Com a operari especialitzat en tallers de joieria

 • Com a coordinador en la gestió i control de la producció empresarial de joieria

 • En la modificació i restauració de peces de joieria

 • En el comerç especialitzat

 • En galeries d'art

 • En la conservació i restauració del patrimoni artístic

 • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)