Aquest cicle té la finalitat de formar professionals capaços de configurar i formalitzar missatges i la seva transcripció en sistemes visuals.

El dissenyador gràfic és el responsable de traduir al llenguatge visual les idees i conceptes que han d'arribar al públic objectiu.

La dinàmica d'avenços en la gràfica publicitària requereix una destresa constantment revisada en tecnologia informàtica i una actitud oberta a qualsevol innovació.

En aquest context, l'objectiu d'aquest cicle de formació específica és portar a terme un aprenentatge que conciliï tradició i modernitat, teoria i pràctica i tècnica i estètica. 

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària (LOE)

Família professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Nivell: Grau superior

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

 

99

 

 

 

1r

 

 

 

Fonaments de la representació i

l’expressió visual

 

33

 

UF1

Elements plàstics i visuals.

Morfologia i dinamisme de la composició.

 

UF1

 

 

33

 

UF2

Llum i color. Relacions.

Valors simbòlics.

 

UF2

 

 

33

 

UF3

Forma i espai. Anàlisi,

representació i interpretació creativa.

 

UF3

 

1r

Teoria de la imatge

66

UF1

Teoria de la imatge

UF1

 

66

 

 

 

1r

 

 

 

 

Mitjans Infortics

 

15

 

UF1

Introducció als mitjans

infortics.

 

UF1

 

 

 

 

 

165

 

40

 

UF2

Tractament de la imatge bitmap.

 

UF2

 

 

44

 

UF3

Tractament de la imatge vectorial.

 

UF3

 

2n

 

66

 

UF4

 

 

UF4

Ampliació mitjans infortics.

 

 

1r

 

 

Fotografia

15

UF1

Llenguatge fotogfic.

UF1

 

 

 

99

 

42

 

UF2

Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

 

UF2

 

 

42

 

UF3

Fotografia aplicada a

projectes de l’especialitat

 

UF3

 

 

1r

 

 

 

 

 

 

 

Projectes de gràfica publicitària

 

20

 

UF1

Introducció als projectes de Gràfica publicitària.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

1r

 

25

 

UF2

El disseny gràfic i la

comunicació visual en al gràfica publicitària.

 

UF2

 

 

1r

 

160

 

UF3

Àmbits d’aplicació de la

comunicació gràfica. La gràfica publicitària.

 

UF3

 

 

 

 

2n

 

92

 

UF4

 

 

UF4

Identitat i comunicació. Sistemes

gràfics en la gfica publicitària.

 

75

 

UF5

 

 

UF5

Tipografia, sistemes i organització

de la informació. La tipografia en la gfica publicitària.

 

25

 

UF6

 

 

UF6

Anàlisi i presentació dels projectes

de gràfica publicitària.

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

 

Fonaments del disseny gràfic

 

33

 

UF1

Comunicació visual i

disseny. Semiòtica del

disseny gràfic.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

99

 

33

 

UF2

Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gràfica.

 

UF2

 

 

 

33

 

 

UF3

El projecte de disseny gràfic. El procés creatiu. Procés projectual i metodologia.

 

 

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

Llenguatge i tecnologia audiovisual

 

18

 

UF1

Introducció als mitjans

audiovisuals.

 

UF1

 

 

 

 

198

 

54

 

UF2

Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius.

 

UF2

 

63

UF3

Tècniques i tecnologies de

UF3

 

 

 

 

 

realització audiovisual.

 

 

 

 

63

 

UF4

Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual.

 

UF4

 

 

 

2n

 

 

Teoria de la publicitat i màrqueting

 

66

 

UF1

 

 

UF1

 

Publicitat: comunicació i persuasió

 

 

99

 

33

 

UF2

 

 

UF2

Introducció al màrqueting aplicat a la publicitat.

 

 

 

2n

 

 

 

Història de la imatge audiovisual multimèdia

 

 

15

 

 

UF1

 

 

 

UF1

 

Comunicació visual i les seves manifestacions: La imatge audiovisual i multimèdia

 

 

 

99

 

84

 

UF2

 

 

UF2

 

Història de la imatge publicitària: Antecedents, evolució i actualitat.

 

 

2n

 

 

Tipografia

20

UF1

 

UF1

Evolució històrica de la tipografia.

 

 

198

35

UF2

 

UF2

Signe tipogràfic.

44

UF3

 

UF3

Aplicació tipogràfica.

 

99

 

UF4

 

 

UF4

Usos tipogràfics i creació

d’alfabets

 

 

 

2n

 

 

 

Formació i orientació laboral

 

22

 

UF1

 

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques i

el disseny: Les propietats especials.

 

 

 

66

 

22

 

UF2

 

 

UF2

Incorporació al treball: el procés de cerca de feina.

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi.

2n

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

280

UF1

 

 

UF1

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

280

 

2n

 

Projecte integrat

33

UF1

 

UF1

Projecte integrat

 

132

 

UF2

 

UF2

Projecte integrat

99

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: CGG0

Comprèn activitats de gràfica publicitària, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculada a:

 • Empreses i estudis de disseny gràfic

 • Empreses i estudis de disseny de webs

 • Departaments creatius i d'art d'agències de publicitat i comunicació

 • Dissenyador gràfic independent (free-lance)

 • Departaments de disseny del sector editorial (diaris, revistes, llibres, publicacions digitals)

 • Departaments de disseny del sector audiovisual (televisions, publicitat digital, cine, productors)

 • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Proporciona a l'alumnat uns coneixements professionals que possibiliten l'anàlisi, la síntesi i el domini del llenguatge gràfic, dins els camps específics de la il·lustració.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització d'il·lustracions, l'anàlisi de propostes, la recerca documental i gràfica adient, l'aplicació del llenguatge gràfic atenent els aspectes comunicatius i estètics, la supervisió del procés d'edició d'originals, la selecció del procés de realització més adequat a cada proposta, i la utilització d'imatges d'acord amb els límits legals i ètics.

http://www.illustracio.com/

http://illustracio.blogspot.com.es/

   

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració (LOE)

Família professional: Comunicació gràfica i audiovisual

Nivell: Grau superior

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

 

1r

 

Fonaments de la representació i l’expressió visual

33

UF1

Elements plàstics i visuals. Morfologia i

dinamisme de la composició.

UF1

 

33

UF2

Llum i color. Relacions. Valors simbòlics.

UF2

 

33

UF3

Forma i espai. Anàlisi, representació i

interpretació creativa.

UF3

 

 

1r

 

Mitjans infortics

15

UF4

Introducció als mitjans infortics.

UF4

 

 

99

40

UF2

Tractament de la imatge bitmap.

UF2

 

44

UF3

Tractament de la imatge vectorial

UF3

 

1r

Teoria de la imatge

66

UF1

Teoria de la imatge

UF1

 

66

 

 

1r

 

 

Representació espacial aplicada

15

UF6

Introducció als sistemes de representació.

UF6

 

 

 

 

132

24

UF7

Sistema de representació dièdric.

UF7

 

30

UF8

Sistema de representació axonomètric.

UF8

 

40

UF9

Sistema de representació cònic.

UF9

 

23

UF10

Sistema de representació cònic. Il·luminació.

UF10

 

 

1r

 

Fotografia

15

UF1

Llenguatge fotogfic.

UF1

 

 

99

42

UF2

Tècnica fotogfica i tractament de la imatge.

UF2

 

42

UF3

Fotografia aplicada a projectes de l’especialitat.

UF3

 

 

 

1r

 

 

Tècniques dexpressió

gràfica

66

UF1

Suports, eines i materials per a l’expressió

gràfica.

UF1

 

 

 

 

198

 

66

 

UF4

Ús i l’aplicació comunicativa i expressiva del

dibuix i el color.

 

UF4

 

 

2n

 

66

 

UF3

 

 

UF3

Maneig i experimentació amb les tècniques

d’expressió gràfica.

 

1r

 

Dibuix aplicat a la il·lustració

35

UF1

Esbós: Element constructiu i creatiu.

UF1

 

 

 

198

50

UF2

Figura humana estàtica i en moviment.

UF2

 

 

2n

57

UF3

 

UF3

Figura humana i animal: expressivitat

56

UF4

 

UF4

Espai. Paisatge natural i urbà

 

1r

 

 

Projectes d’il·lustració

20

UF2

Introducció als projectes d’il·lustració

UF2

 

 

 

350

150

UF6

Àmbits de la il·lustració

UF6

 

 

2n

155

UF7

 

UF7

Mitjans, suports i formats per a la ilustració.

 

25

 

UF5

 

 

UF5

Anàlisi i presentació dels projectes

d’il·lustració.

 

 

2n

 

Tècniques gràfiques tradicionals

38

UF1

 

UF1

Tècniques d’impressió tradicional en relleu.

 

 

116

39

UF2

 

UF2

Tècniques d’impressió tradicional al buit.

39

UF3

 

UF3

Tècniques d’impressió tradicional en pla i en

tamís.

 

 

2n

 

Producció gràfica industrial

15

UF4

 

UF4

Anàlisi i preparació d’arxius per a la producció

gràfica.

 

 

66

36

UF2

 

UF2

Materials, suports i sistemes d’ impressió.

15

UF3

 

UF3

Acabats, post-impressió i control de qualitat.

 

2n

 

Història de la il·lustració

15

UF1

 

UF1

Comunicació gfica i visual i les seves

manifestacions: La il·lustració.

 

 

99

84

UF2

 

UF2

Història de la il·lustració: Antecedents,

evolució i actualitat.

 

 

2n

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF2

 

UF2

Incorporació al treball: El procés de cerca de

feina.

 

 

 

66

22

UF3

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora: El treball

per compte propi.

22

UF1

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques i el disseny:

Les propietats especials.

2n

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers.

280

UF1

 

UF1

Fase de formació pràctica en empreses,

estudis o tallers

 

280

 

2n

 

Projecte integrat

99

UF1

 

UF1

Projecte integrat

 

132

33

PI

 

PI

Projecte integrat

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: CGB0

Comprèn les activitats d'il·lustració, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

 • Edició

 • Grafisme editorial

 • Premsa periòdica

 • Publicita

 • Disseny gràfic

 • Producció de cinema i televisió

 • Material didàctic

 • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Facilita un nivell de coneixements que permet desenvolupar els projectes fins arribar a formalitzar els originals a partir de l'ús de l'ordinador com a eina principal de treball, i usar amb propietat la terminologia, la simbologia i altres elements comunicatius del disseny gràfic.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització de propostes gràfiques per a la intervenció industrial, l'operació de diferents tipus de màquines i sistemes propis de l'art final, la utilització d'equips d'elaboració, manipulació i arxiu de la imatge, i l'exploració, compaginació, tractament i postproducció d'imatges gràfiques i audiovisuals. 

Titulació: Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès (LOE)

Família Professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

1r

 

Dibuix artístic

33

UF1

Color. Iniciació

UF1

 

 

66

 

UF2

Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació

 

UF2

 

 

 

1r

 

 

Dibuix Tècnic

 

33

 

UF1

Anàlisi, estructura i representació de la

forma: Geometria plana. Iniciació.

 

UF1

 

 

 

66

 

33

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació de la

forma: Geometria descriptiva. Iniciació.

 

UF2

 

 

1r

 

Volum

33

UF1

Espai. Iniciació

UF1

 

 

99

 

66

 

UF2

Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació

 

UF2

 

1r

Projectes

 

33

 

UF1

Projectes. Iniciació

 

UF1

 

 

33

 

 

 

1r

 

 

 

Mitjans infortics

 

15

 

UF1

 

Introducció als mitjans infortics.

 

UF1

 

 

 

 

99

19

UF2

Introducció a la imatge bitmap.

UF2

 

20

UF3

Introducció a la imatge vectorial

UF3

 

 

45

 

UF4

Introducció a la composició i

l’autoedició

 

UF4

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Fonaments del disseny gràfic

 

33

 

UF1

Comunicació visual i disseny.

Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació

 

UF1

 

 

 

 

 

99

 

33

 

UF2

Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gfica. Iniciació

 

UF2

 

 

 

33

 

 

UF3

El projecte de disseny gràfic en diferents suports. El procés creatiu. Procés projectual i metodologia. Iniciació.

 

 

UF3

 

 

 

1r

 

 

Tipografia

 

20

 

UF1

Evolució històrica de la tipografia.

Iniciació.

 

UF1

 

 

 

99

35

UF2

Signe tipogràfic. Iniciació

UF2

 

44

UF3

Aplicació tipogràfica. Iniciació

UF3

 

 

 

1r

 

 

Història del disseny gràfic

 

15

 

UF1

Comunicació visual i les seves

manifestacions: El disseny gràfic

 

UF1

 

 

 

66

 

51

 

UF2

Història del disseny gràfic: Antecedents, evolució i actualitat.

 

UF2

 

 

2n

 

Anglès cnic

 

66

 

UF1

 

 

UF1

 

Anglès tècnic

 

66

 

 

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

 

 

 

Producció i impressió

 

 

60

 

 

UF1

 

 

 

UF1

 

Anàlisi del projecte i

preparació d’arxius. Iniciació.

 

 

 

 

 

165

 

80

 

UF2

 

 

UF2

 

Materials, suports i sistemes

d’impressió. Iniciació

 

 

 

25

 

 

 

UF3

 

 

 

 

UF3

 

 

 

Acabats, post-impressió i control de qualitat. Iniciació.

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Autoedició

 

45

 

UF1

 

 

UF1

Procés projectual i

metodologies del disseny.

 

 

 

 

377

 

90

 

UF2

 

 

UF2

Il·lustració, dibuix i

transformació d’elements.

90

UF3

 

UF3

Tractament de la imatge.

 

105

 

UF4

 

 

UF4

Tractament del text i

compaginació.

47

UF5

 

UF5

Alfabetització visual.

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Formació i orientació laboral

 

22

 

UF1

 

 

UF1

Marc legal de les arts

plàstiques i el disseny: Les

propietats especials. Iniciació

 

 

 

 

66

 

22

 

UF2

 

 

UF2

Incorporació al treball: el procés de cerca de feina. Iniciació.

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi. Iniciació

 

2n

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

 

200

 

UF1

 

 

UF1

Fase de pràctiques en

empreses, estudis o tallers

(FCT)

 

200

2n

Obra final

66

UF1

 

UF1

Obra final

66

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: CG20

Comprèn activitats d'art final, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

 • Disseny gràfic.

 • Preimpressió, edició i copisteria.

 • Comunicació visual i gràfica.

 • Grafisme.

 • Senyalització.

 • Publicitat i imatge corporativa.

 • Organització firal.

 • Publicacions i documentació interna d'entitats.

 • Material didàctic i cultural.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).

Proporciona els coneixements necessaris per identificar els fonaments teòrics, tècnics i pràctics de l'autoedició, i per dominar els sistemes propis i els coneixements dels àmbits gràfics. Capacita, també, per seleccionar en cada cas els mètodes de treball més adients per obtenir els resultats idonis.

Amb aquests estudis es poden fer, entre d'altres, les tasques d'interpretació, execució i realització d'idees i projectes propis o aliens; la manipulació amb correcció d'estris i aparells; la realització de propostes gràfiques amb diferents programes informàtics; el manteniment dels equips d'arxiu i d'elaboració i manipulació de la imatge; el retoc de les imatges amb l'ajut de sistemes informàtics, i l'exploració, compaginació, tractament i postproducció d'imatges en produccions gràfiques i audiovisuals.

Titulació: Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu (LOE)

Família Professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

1r

 

Dibuix artístic

33

UF1

Color. Iniciació

UF1

 

 

66

 

UF2

Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació

UF2

 

 

 

1r

 

 

Dibuix Tècnic

 

33

 

UF1

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: Geometria plana. Iniciació.

 

UF1

 

 

 

66

 

33

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: Geometria descriptiva. Iniciació.

 

UF2

 

 

1r

 

Volum

33

UF1

Espai. Iniciació

UF1

 

 

99

 

66

 

UF2

Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació

 

UF2

 

1r

Projectes

 

33

 

UF1

Projectes. Iniciació

 

UF1

 

33

 

 

 

1r

 

 

 

Mitjans infortics

 

15

 

UF1

 

Introducció als mitjans infortics.

 

UF1

 

 

 

 

99

19

UF2

Introducció a la imatge bitmap.

UF2

 

20

UF3

Introducció a la imatge vectorial

UF3

 

 

45

 

UF4

Introducció a la composició i

l’autoedició

 

UF4

I

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Fonaments del disseny gràfic

 

33

 

UF1

Comunicació visual i disseny.

Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació

 

UF1

 

 

 

 

 

99

 

33

 

UF2

Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gfica. Iniciació

 

UF2

 

 

 

33

 

 

UF3

El projecte de disseny gràfic en diferents suports. El procés creatiu. Procés projectual i metodologia. Iniciació.

 

 

UF3

 

 

 

1r

 

 

Tipografia

 

20

 

UF1

Evolució històrica de la tipografia.

Iniciació.

 

UF1

 

 

 

99

35

UF2

Signe tipogràfic. Iniciació

UF2

 

44

UF3

Aplicació tipogràfica. Iniciació

UF3

 

 

 

1r