Facilita els coneixements necessaris per formar professionals capaços d'elaborar models i maquetes com a apreciació volumètrica d'un projecte, i de participar en la determinació de les propietats formals dels objectes, per millorar-ne la comprensió i fer-los susceptibles, si escau, d'ésser reproduïts en sèrie.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de tasques vinculades a la realització de premaquetes, maquetes, models i prototips, la traducció volumètrica d'idees i projectes presentats en plànols bidimensionals, la interpretació de manera creativa d'esquemes i croquis, i la detecció de possibles dificultats de fabricació en models i maquetes.         

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i disseny en Modelisme i Maquetisme

Família professional:
Disseny Industrial

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història del disseny industrial

90 hores

Teoria i ciència del disseny

90 hores

Ergonomia i antropometria

75 hores

Dibuix del natural

120 hores

Dibuix tècnic

210 hores

Disseny assistit per ordinador

120 hores

Tècniques de comunicació

120 hores

Materials i tecnologia

90 hores

Taller de modelisme i maquetisme

750 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

100 hores

Projecte final

75 hores

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Codi
5151

Comprèn les activitats de modelisme i maquetisme, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers), en un taller, estudi, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

 • Modelisme

 • Maquetisme

 • Disseny Industrial

 • Arquitectura

 • Decoració i interiorisme

 • Urbanisme

 • Rehabilitació del patrimoni artístic

 • Escenografia

 • Empreses constructores

 • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Capacita per elaborar models com a proposta referencial de disseny d'un projecte o una idea, i per participar en la determinació de les propietats formals dels objectes i la verificació de la viabilitat.

Amb aquests estudis s'estarà capacitat, entre d'altres, per portar a terme activitats relacionades amb la realització de models industrials i prototips, la recomanació de possibles materials i acabaments dels productes, l'adequació del nivell d'informació a cada escala o proporció, i la detecció de dificultats de fabricació evidenciades en l'elaboració de models i maquetes.

      

Titulació:
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Modelisme Industrial

Família professional:
Disseny Industrial

Nivell:
Grau superior

Assignatures:

Història del disseny industrial

90 hores

Teoria i ciència del disseny

90 hores

Ergonomia i antropometria

75 hores

Dibuix del natural

120 hores

Dibuix tècnic

210 hores

Disseny assistit per ordinador

120 hores

Tècniques de comunicació

120 hores

Materials i tecnologia

90 hores

Taller de modelisme industrial

750 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

100 hores

Projecte final

75 hores

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Codi
5152

Comprèn les activitats de modelisme industrial, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers), en un taller, estudi, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

 • Disseny industrial

 • Disseny gràfic

 • Empreses constructores

 • Arquitectura

 • Enginyeria

 • Metal·lúrgia

 • Indústries fabrils

 • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)

Aquest cicle forma professionals del disseny de mobles i elements afins que compten amb una bona preparació tècnica, artística i cultural.

Han de conjugar la idea, la tecnologia, els materials i els costos per a satisfer unes necessitats determinades i al mateix temps, contribuir al desenvolupament de la cultura contemporània i al progrés de la societat.

Primer curs comú

Teoria i ciència del disseny 90 hores
Geometria/Dibuix tècnic 150 hores
Tècniques de comunicació 120 hores
Dibuix del natural/artístic 120 hores
Materials i tecnologia 90 hores
Història del disseny industrial/moble 45 hores
Taller 240 hores

 

Segon curs

Dibuix artístic 60 hores
Materials i tecnologia 90 hores
Història del moble 75 hores
Ergonomia i antropometria 75 hores
Projectes i metodologia: mobiliari 390 hores
Formació i orientació laboral 69 hores
Disseny assistit per ordinador 120 hores
Projecte final  

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Codi
5153