Horari de Secretaria :

SANT GERVASI (Ciutat de Balaguer)

Dilluns a divendres: 11 a 13 hores

Dimarts: 16 a 18 hores

De l'1 de juny al 30 de setembre (horari d'estiu), de dilluns a divendres: 11 a 13 hores

En període de matriculació al juliol: de 9 a 13h.

El lliurament de números serà limitat. En funció de l'afluència es podran treure abans de les 13h.

TOT TRÀMIT ADMINISTRATIU, DOCUMENTACIÓ, MATRICULA, PRE-INSCRIPCIÓ S'HA DE FER O PRESENTAR-SE A LA SEU DE SANT GERVASI (CIUTAT DE BALAGUER) 

 

SEU DE SANT ANDREU (atenció de la Secretària a alumnat i professorat)

Dilluns: de 16 a 18 hores

*L'atenció de la Secretària a l'horari d'estiu del 1 de juny al 30 de setembre és només de matí a la Seu de Sant Gervasi.

Carrer Ciutat de Balaguer, 17
08022 Barcelona
Tel: 93 418 17 20
Fax: 93 418 86 08
Correu-e: ea-llotja@xtec.cat

Taxes i preus públics

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
Informació en aquest enllaç, apartat Arts Plàstiques i Disseny: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/

 

MATRÍCULA CURS (2019-2020) ALUMNAT DE NOU ACCÉS

(Vacants - matrícula directa per ordre d'arribada)


Cicles amb vacants:

- CM Forja artística
- CS Joieria artística / CS Esmalts artístics al foc sobre metalls
- CS Arts aplicades al mur
- CS Enquadernació artística
- CS Ceràmica artística
- CS Tècniques escultòriques / CS Escultura aplicada a l'espectacle
- CS Modelisme industrial / CS Modelisme i maquetisme / CS Mobiliari
- CS Aparadorisme
- CS Estampació i tintatges artístics / CS Puntes artístiques / CS Brodat i rebosters
- CS Estilisme d'indumentaria

 


MATRÍCULA CURS (2019-2020) ALUMNAT DE NOU ACCÉS

(Convocatòria ordinària i extraòrdinaria amb plaça assignada)1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC

2 - CICLES MITJANS

3 - CICLES SUPERIORS

 

INSTRUCCIONS:

1. - Omplir la matrícula de manera online.

2. - Imprimir el PDF resultant per duplicat i adjuntar la documentació indicada en el mateix.
El programa per imprimir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/

3. - Presentar la documentació en l'horari de secretaria.

4. - El pagament es podrà realitzar amb targeta de crèdit en el moment de presentar la documentació a secretaria del centre.  Recomanable per agilitzar el procés.

També hi ha l'opció de fer el pagament calculat, amb el full de pagament (mitjançant ingrés en qualsevol oficina de la Caixa - Línia Oberta o transferència bancaria).
En aquest cas s'haurà de retornar el justificant de pagament a secretaria del centre.

5. - La matrícula no es considerarà formalitzada fins a la presentació del justificant de pagament corresponent.

1 - BATXILLERAT ARTÍSTIC - MATRICULA ONLINE  - ALUMNES NOU ACCÉS

*Documentació impresa que es lliura a secretaria un cop l'alumnat formalitza la matricula en PDF: Instruccions book / Llistat - material

2 - CICLES MITJANS - MATRICULA ONLINE - ALUMNES NOU ACCÉS

3 - CICLES SUPERIORS - MATRICULA ONLINE - ALUMNES NOU ACCÉS  

 


MATRÍCULA CURS (2019-2020) - ALUMNAT DEL CENTRE

(2on. curs, repetidors, projecte/obra final, pràctiques, etc.)


INSTRUCCIONS:

- Omplir digitalment el pdf adjunt de matrícula, segons el tipus d'estudi LOE o LOGSE i seguir les instruccions marcades a la 1a pàgina del mateix.
- El programa per omplir la sol.licitud és Adobe Acrobat (versió gratuïta). En el cas de no tenir-ho instal.lat, es pot descarregar aquí: https://get.adobe.com/es/reader/ 

L'alumnat del centre pendent de matricula al setembre haurà de formalitzar-la abans del començament de les classes.

En cas de recuperacions l'alumnat podrà fer la matrícula a partir del dia 10 de setembre. Per evitar cues es recomanable seguir la següent distribució:

- Cicles Mitjans: 10 de setembre.

- Cicles Superiors: 12 i 13 de setembre.


Calendari de Matriculació (juliol)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOGSE)

Matrícula alumnes del centre de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (LOE)


AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES SETEMBRE 19'

 


CONVALIDACIONS CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR I MITJÀ (CURS 2018-2019)


Els alumnes de Cicles formatius de Grau Superior i Grau Mitjà que sol·licitin convalidar assignatures de l'especialitat en la qual estan matriculats, han d'emplenar l'imprès corresponent (3 fulls) i lliurar-lo a la secretaria del centre (Seu Sant Gervasi) amb la documentació sol·licitada abans del dia 25 octubre 2018

Instruccions

Imprès de sol.licitud de convalidacions

 


HOMOLOGACIÓ D'ESTUDIS ESTRANGERS


- Residents a Catalunya:

Informació i tràmits en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament