Proves d'accés - 2020 - cicles formatius de grau mitjà i superior d'arts plàstiques i disseny

20/03/20 - IMPORTANT: Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència (més informació).

 

Inscripció: del 16 al 26 de març de 2020

RESOLUCIÓ EDU/165/2020, de 27 de gener, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2020. 

Informació sobre presentació de documentació i inscripcions a les proves d’accés i d’obtenció de títol davant les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2.

Cicles Mitjans

Enllaç a la informació sobre les proves de Cicle Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny

Enllaç a la inscripció a les proves de Cicle Mitjà d'Arts Plàstiques i Disseny

Cicles Superiors

Enllaç a la informació sobre les proves de Cicle Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

Enllaç a la inscripció a les proves de Cicle Superior d'Arts Plàstiques i Disseny

 

MATERIAL PER REALITZAR LES PROVES D'ACCÉS
(publicat a: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces)

Material - Cicles Mitjans d'Arts Plàstiques i Disseny
Material - Cicles Superiors d'Arts Plàstiques i Disseny


IMPORTANT!

*TRÀMITS DEPARTAMENT EDUCACIÓ, SERVEIS TERRITORIALS I CEB*

Han comunicat que els tràmits seran a través del canal electrònic de la plataforma *tràmits Gencat* mitjançant els diferents models específics, o en el seu defecte, mitjançant la petició genèrica.

http://web.gencat.cat/ca/tramits

Si es vol contactar amb el Departament ha de ser a través de la *bústia de contacte* (correu de contacte).