T猫cniques Escult貌riques (Sant Andreu) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Dota l'alumne d'una formació que li permet desenvolupar la projecció i la realització de creacions escultòriques, tant en la producció artística com en l'artesanal i/o industrial.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de l'establiment dels mitjans per donar a conèixer les millors condicions de la seva obra, l'anàlisi de les propostes, la col·laboració en la planificació i execució dels projectes, la coordinació dels grups de treball formats per diferents especialistes, l'estudi de les especificacions tècniques dels equips a càrrec seu i l'organització de les mesures per al seu manteniment, l'anàlisi de la documentació tècnica i iconogràfica dels projectes i l'organització dels recursos necessaris per a l’execució.

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Tècniques Escultòriques (LOE)

Família professional: Arts Aplicades de l'Escultura

Nivell: Grau superior

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/ mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

165

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix Artístic

55

UF1

Color.

UF1

 

 

55

 

UF2

Dibuix descriptiu analític: construcció, estructura i representació bidimensional.

 

UF2

 

 

55

 

UF3

Dibuix d’ interpretació: dimensió

comunicativa i expressiva.

 

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Dibuix tècnic

33

UF1

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria plana.

UF1

 

 

 

 

99

33

UF2

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: geometria descriptiva.

UF2

 

 

33

 

UF3

Representació cnica de la forma:

comunicació, interpretació i valoració.

 

UF3

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Volum

55

UF1

Espai tridimensional.

UF1

 

 

 

 

 

165

 

55

 

UF2

La forma volumètrica: anàlisi, estructura i representació tridimensional.

 

UF2

 

 

 

55

 

 

UF3

La forma volumètrica: expressió, comunicació, interpretació i valoració de la representació tridimensional.

 

 

UF3

 

 

1r

 

Aplicacions informàtiques

33

UF1

Introducció als mitjans infortics.

UF1

 

 

99

33

UF2

Tècniques de representació 2D.

UF2

 

33

UF3

Tècniques de modelatge 3D.

UF3

 

 

 

1r

 

 

Formació i orientació laboral

22

UF1

El marc legal de les arts plàstiques i

el disseny.

UF1

 

 

 

66

22

UF2

Incorporació al treball.

UF2

 

22

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora.

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

 

Història de la escultura

16

UF1

Introducció a l’anàlisi artística.

UF1

 

 

 

 

99

17

UF2

Primeres manifestacions artístiques.

UF3

 

 

33

 

UF3

Evolució de les primeres manifestacions artístiques a la modernitat.

 

UF4

 

 

33

 

UF4

Evolució de l’art modern i l’art

contemporani.

 

UF6

 

 

 

 

1r

 

 

 

Projectes Escultòrics

11

UF1

Introducció als projectes.

UF1

 

 

 

 

165

 

66

 

UF2

Planificació i desenvolupament de processos de projectes d’escultura aplicada a l’espectacle.

 

UF2

 

 

22

 

UF4

Avaluació i comunicació de projectes.

 

UF4

 

2n

66

UF3

 

UF3

Execució de projectes escultòrics.

 

 

2n

 

Materials i tecnologia de la escultura.

49

UF1

 

UF1

Materials i recursos per a cniques

sostractives i additives.

 

 

99

 

50

 

UF2

 

 

UF2

Materials i recursos per a cniques de transició i deformació.

 

 

1r

 

33

UF1

Modelat i motlle perdut

UF1

 

 

 

 

165

33

UF2

Motlles recuperables flexibles.

UF2

 

16

UF3

Positivats i acabats policroms.

UF3

 

17

UF4

Encofrats i contenidors

UF4

 

 

2n

22

UF5

 

UF5

Motlles recuperables a peces.

22

UF6

 

UF6

Motlles flexibles: Oclusió i laminat.

 

 

22

UF7

 

UF7

Motlles del natural.

 

1r

 

 

Taller de pedra

75

UF1

 

UF1

Planificació i processos dobres

escultòriques en pedra.

 

 

165

 

2n

 

90

 

UF2

 

 

UF2

Aplicació cnica i realització d’obres

escultòriques en pedra.

 

 

2n

 

 

Taller de fusta

36

UF1

 

UF1

Introducció a la talla de fusta. Matèria

prima i eines.

 

 

165

74

UF2

 

UF2

Planificació, processos i procediments de

talla en fusta.

55

UF3

 

UF3

Aplicació i realització cnica de talla en

fusta.

1r

 

Taller de metall

99

UF1

Tècniques constructives bàsiques en

metall (metal·listeria)

UF1

 

 

165

2n

66

UF2

 

UF2

Tècniques tradicionals: la forja

2n

Taller d’acabats policroms

99

UF1

 

UF1

Introducció a les tècniques bàsiques

d’acabats policroms.

66

2n

Projecte integrat

99

UF1

 

UF1

Projecte integrat

99

2n

Crèdits de lliure disposició

99

UF1

 

UF1

Taller de fosa.

99

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: ECA0

Comprèn activitats escultòriques, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

  • Execució de peces escultòriques en tota mena de materials.

  • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.

  • Objectes d'ornamentació de caràcter efímer per a instal·lacions escenogràfiques.

  • Equipament de l'espai natural i urbà amb objectes tridimensionals.

  • Joguines de la més variada tipologia, així com elements de faràndula i d'animació popular.

  • Elements modulars per a ornamentació o altres usos.

  • Maquetes, prototipus i altres elements volumètrics per a l'arquitectura, l'urbanisme, la industria, la publicitat i el disseny gràfic i industrial.

  • Conservació i restauració del patrimoni artístic i arquitectònic.

  • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)