Arts Aplicades al Mur - Pintura (Sant Andreu) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Capacita per emprar els mètodes i sistemes de creació, elaboració i reproducció de les diferents tècniques artístiques d'aquesta especialitat, per dur a terme projectes relacionats amb l'entorn pictòric i mural, experimentar nous procediments i materials i valorar les propostes de treball considerant els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la realització i direcció d'obres pictòriques i murals projectades per l'alumnat o per altres professionals, de la planificació i elaboració de muntatges artístics, i de la investigació dels materials i processos, tant de caràcter tradicional com tecnològic.

 

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Arts Aplicades al Mur (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Mur

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història de les arts aplicades al mur

 105 h

 

 105 hores

 Història de les arts contemporànies

 

 60 h

 60 hores

 Dibuix artístic i projectes

 120 h

 105 h

 225 hores

 Mitjans audiovisuals

 105 h

 

 105 hores

 Metodologia i gestió de l'obra

 60 h

 

 60 hores

 Expressions d'avantguarda

 

 135 h

 135 hores

 Taller d'expressió del llenguatge pictòric

 180 h

 210 h

 390 hores

 Taller de pintura ornamental aplicada al mur

 

 180 h

 180 hores

 Taller de revestiments ceràmics, estucs i esgrafiats

 180 h

 

 180 hores

 Taller de vidrieres

 60 h

 120 h

 180 hores

 Formació i orientació laboral

 60 h

 

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

 45 h

 45 hores

 Projecte final

 

 75 h

 75 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari:Tarda

Codi: 5751

Comprèn les activitats i els procediments de les Arts Aplicades al Mur, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a un taller, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

  • Creació i producció d'obres pictòriques en tota mena de materials i suports.

  • Reproducció i recreació d'obres.

  • Instal·lacions artístiques: escenogràfiques, attrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, multimèdia, infografia i per a espais diversos de representació i expressió artística.

  • Difusió i gestió de l'obra artística pròpia i/o aliena.

  • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)