Gravat i Tècniques d'Estampació (Sant Andreu) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Aquest cicle té la finalitat de formar professionals del gravat i l’estampació, tant a nivell artístic com tècnic.

En dos anys es prepara a l’alumne per treballar en un mitjà de creació i difusió artística que requereix una especial habilitat, no solament en la utilització de procediments consolidats, sinó també en la recerca de tècniques i materials.

L’activitat d’aquesta professió porta a l’obtenció d’imatges múltiples i limitades a partir de les tècniques de la xilografia, calcografia, litografia i serigrafia, reunint procediments tradicionals amb els darrers avenços tecnològics del gravat digital.

http://www.artsllibre.org/

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’enquadernació i gravat i tècniques d’estampació.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Enquadernació (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de gravat i tècniques d'estampació. És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui gravat o sigui enquadernació.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

S’ha creat també una assignatura que serà comuna a tots els alumnes, el Laboratori Experimental de Litografia i Enquadernació, que vol ser ressò de la demanda per part de l’alumnat d’una assignatura on es fusioni la imatge i el concepte del llibre, on l’alumna aprengui nocions d’edició, de concepció i realització de carpetes, llibres, llibre-objecte, amb l’aprenentatge de tres tècniques: l’enquadernació, la litografia i la xilografia. Aquesta assignatura serà molt flexible, adequant-se a les necessitats i capacitats de cada alumna.

Les altres assignatures com dibuix o tècniques gràfiques industrials son comunes a les dues especialitats, com es feia fins ara.

Per a més informació o dubtes contactar amb:
artsllibre@llotja.cat

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gravat i Tècniques d'Estampació (LOGSE)

Família professional: Arts Aplicades al Llibre

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul   1 r Curs   2n Curs   Total hores 
 Història del gravat  90 h    90 hores
 Tècniques d'expressió: gravat  120 h  90 h  210 hores
 Tècniques gràfiques industrials  105 h    105 hores
 Fotografia    105 h  105 hores
 Materials i tècniques  75 h  75 h  150 hores
 Arquitectura i disseny del llibre    60 h  60 hores
 Projectes de gravat  60 h  45 h  105 hores
 Taller de litografia  225 h    225 hores
 Taller de serigrafia    195 h  195 hores
 Taller de gravat  300 h  165 h  465 hores
 Formació i orientació laboral    60 h  60 hores
 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers    90 h  90 hores
 Projecte final    90 h  90 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5351

Activitats de gravat i estampació realitzades com a artista autònom:

  • Creació de matrius i estampació per a altres artistes, o associat a un taller o empresa vinculat amb el gravat, l’estampació o l’edició gràfica

  • Il·lustració

  • Promoció d’obra gràfica i bibliofília

  • Assessorament vinculat al gravat i l’estampació

  • Vinculació amb galeries d’art

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)