Òrgans de gestió

Equip de Direcció


Director: Magí Franquesa Albareda

Directora Delegada, Seu Sant Andreu: Núria López Ribalta
Cap d'Estudis Seu Ciutat de Balaguer: Rafael Alcayde Egea
Cap d'Estudis Seu Sant Andreu: Arcadi García Oms
Coordinadora Acadèmica (EEES) : Montserrat Noguera Muntadas
Secretaria Administrativa: Lluïsa Díaz Alvarez
Administrador: Ramon Sanahuja Ribó

Consell de Direcció:

Equip de Gestió Cultural: Núria López Ribalta,  Alícia Gallego, Elina Norandi
Responsable Biblioteca:  Elina Norandi

Assessor tèncic de direcció: Albert Vall Martínez

Coordinador NOFC: Francisco Aguilar

Mobilitat Internacional i FCT :

Teresa Ruiz Pombo

Xavier Fernández Castaño
Vicente Joaquim Beltrán Llodrà

Consell Escolar:

Director:  Magí Franquesa Albareda
Cap d’Estudis:  Rafael Alcayde Egea
Cap d’Estudis:  Arcadi García Oms
Secretària: Lluïsa Díaz Álvarez

 

Professors designats pel Claustre:
Francesc Aguilar Domenjó
Judith Gabriel Giné
Margarita Martin Tejedor
Carlos Manuel Martínez Brotons
Mª Teresa Roca i Peicasat
Albert Vall Martínez

 

Representants dels alumnes:
Clara Garra Sabaté
Clara Santolaria Guimerà
Clara Vallejo Barnosell
Federico Ruíz Esteve
Joan Urgell Farran Prat
Laia Guillén Carulla

 

Representant del PAS:
Armando Eduardo Verdés Schenone

 

Representant del Personal d’Administració i Serveis:
Representant Municipal
Gabriel Barbeta Buscató

Organigrama (PDF)