Òrgans de gestió

Equip de Direcció

 

Director: Magí Franquesa Albareda
Cap d'Estudis Seu Ciutat de Balaguer: Rafael Alcayde Egea
Coordinadora Acadèmica (EEES) : Montserrat Noguera Muntadas

Cap d'Estudis Seu Sant Andreu: Arcadi García Oms ( tardes)

Cap d’Estudis Seu Sant Andreu: Teresa Ruiz Pombo (matins)
Secretaria Administrativa: Lluïsa Díaz Alvarez
Administrador: Abel Colomar Lloret 

Consell de Direcció:

Relacions públiques i institucionals de Llotja: Maria Josep Vidal Devesa
Assessor tècnic de direcció: Albert Vall Martínez
Coordinador NOFC: Francisco Aguilar
Coordinador psicopedagògic CFGM: Juan Carlos Lozano López

 

Mobilitat internacional:

Teresa Ruiz Pombo
Antonio Martin Barrera Reyes, adjunt a la Seu de Sant Andreu
Francesc Sánchez Muñoz, suport a la Seu de Sant Gervasi
 
 

Coordinadors de pràctiques (FCT):

Xavier Fernández Castaño, Seu de Sant Andreu.
Francesc Sánchez Muñoz, Seu de Sant Gervasi

 

Equip de Gestió Cultural:

Florenci Jové.  Responsable de Gestió Cultural a Sant Andreu. Responsable de comunicació i màrqueting dels Cicles Formatius de Llotja.

Jordi Cervelló. Adjunt de Gestió Cultural a la Seu de Sant Andreu.
Lourdes Perlas. Responsable de Gestió Cultural a la Seu de Sant Gervasi (Espai Blanc i dinamització de Cicles Formatius de SG )
Andrés Salguero. Coordinador de comunicació de l'ESDAP, Barcelona, Llotja. Responsable dels Ensenyaments Superiors.
Elina Norandi. Coordinadora de Biblioteca i responsable de xarxes.

 

Coordinació Informàtica:

Marga Martin Tejedor.

Coordinació Riscos Laborals:

Pere Pich Rossell

 

Consell Escolar:

Director:  Magí Franquesa Albareda
Cap d’Estudis:  Rafael Alcayde Egea
Cap d’Estudis:  Arcadi García Oms
Secretària: Lluïsa Díaz Álvarez

 

Professors designats pel Claustre:
Francesc Aguilar Domenjó
Judith Gabriel Giné
Margarita Martin Tejedor
Carlos Manuel Martínez Brotons
Mª Teresa Roca i Peicasat
Albert Vall Martínez

 

Representants dels alumnes:
Clara Garra Sabaté
Clara Santolaria Guimerà
Clara Vallejo Barnosell
Federico Ruíz Esteve
Joan Urgell Farran Prat
Laia Guillén Carulla

 

Representant del PAS:
Armando Eduardo Verdés Schenone

 

Representant del Personal d’Administració i Serveis:
Representant Municipal
Gabriel Barbeta Buscató

Organigrama (PDF)