Especialitat en Disseny Gràfic

Blog Featured Image

Aquests estudis tenen com a objectiu formar professionals del disseny gràfic capaços de desenvolupar i gestionar tot tipus de projectes de comunicació visual: imatge d'identitat, disseny editorial, publicitat, senyalística, gràfica multimèdia, etc.?

La formació de l'alumne es planteja des dels vessants teòric, tècnic i creatiu, promovent un professional conscient de la funció comunicativa, estètica i social del disseny gràfic.
 

Ensenyaments a exhaurir

Especialitat en Disseny Gràfic

1r curs (90 crèdits)(exhaurit)
2n curs (78 crèdits)(exhaurit)

3r curs (72 crèdits)
- Entorn professional (6 crèdits)
- Gestió empresarial (6 crèdits)
- Projecte de síntesi (27 crèdits)
- Assignatures optatives (19 crèdits)
- Assignatures de lliure elecció (14 crèdits)

L'assignatura pràctica professional (30 crèdits) es pot assignar a un curs o distribuir-la en més d'un, segons el centre i la disponibilitat de les empreses, estudis o tallers.

Projecte de fi de carrera.

El termini màxim per a la presentació i defensa del projecte serà el primer semestre del curs acadèmic següent a la superació de totes les assignatures que integren el currículum de l’especialitat (3 crèdits)
1 crèdit =10 hores lectives

Optatives del curs 2010-11

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Matí

El dissenyador o dissenyadora Gràfic, com a persona experta en comunicació gràfica, té la responsabilitat de trobar fórmules adequades a cadascuna de les situacions on sorgeixi una necessitat d’informació i de comunicació, tenint-ne en compte l’atractivitat, la idoneïtat sígnica i la viabilitat tecnicoproductiva, econòmica, mediambiental i sociocultural.

A més ha de conèixer amb profunditat els elements i mitjans industrials que permeten la materialització de les formes gràfiques, ha d’estar capacitat per a la relació interdisciplinària, la recollida d’informació i la comunicació d’idees.

Així mateix, ha de ser capaç de generar i comunicar propostes que enriqueixin l’entorn sociocultural i connectin amb la sensibilitat del col·lectiu destinatari.

La titulació que s’obté en acabar aquests estudis és equivalent, a tots els efectes, a la d’una diplomatura universitària.