Sortides laborals

El dissenyador o dissenyadora Gràfic, com a persona experta en comunicació gràfica, té la responsabilitat de trobar fórmules adequades a cadascuna de les situacions on sorgeixi una necessitat d’informació i de comunicació, tenint-ne en compte l’atractivitat, la idoneïtat sígnica i la viabilitat tecnicoproductiva, econòmica, mediambiental i sociocultural.

A més ha de conèixer amb profunditat els elements i mitjans industrials que permeten la materialització de les formes gràfiques, ha d’estar capacitat per a la relació interdisciplinària, la recollida d’informació i la comunicació d’idees.

Així mateix, ha de ser capaç de generar i comunicar propostes que enriqueixin l’entorn sociocultural i connectin amb la sensibilitat del col·lectiu destinatari.