Estilisme d'Indument脿ria (Sant Gervasi) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

El cicle d'Estilisme d'indumentària està orientat a formar professionals amb capacitat per desenvolupar la seva activitat en l'àmbit del vestir.

Aquests professionals han d'idear i realitzar projectes d'estilisme que comprenen activitats de recerca, coordinació i assessorament en àmbits del sector de la indumentària.

Participa de l'orientació de les tendències i de les necessitats del mercat, i contribueix en la definició i difusió d'estils i línies.

L'estilista exerceix la seva activitat en les diferents modalitats de l'especialitat.

http://estilistaindumentaria.blogspot.com.es/
 

Requisits d’accés als cicles de grau superior

Les condicions d'accés i matrícula són promulgades pel Departament d'Ensenyament per a cada curs escolar i publicades al DOGC

Com orientació provisional,  cal complir conjuntament les dos parts: a) i b)

a) Tenir algun dels següents títols:

Batxiller

Títol universitari, o algun dels títols o acreditacions següents: acreditació de superació del curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari, títol de tècnic/a especialista o tècnic/a superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de superació de la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional o d’ensenyaments esportius, acreditació de la superació total de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o de superació de la prova d’accés a mòduls professionals experimentals.

b) Superar la part específica de la prova d’accés.

No obstant el que preveu l’apartat a), es podrà accedir als cicles de formació específica de grau superior sense tenir els requisits acadèmics establerts, mitjançant la superació de les parts comuna i específica de la prova que es reguli en la corresponent Resolució.

Per poder-se presentar a la prova d’accés sota aquest supòsit caldrà tenir complerts 19 anys d’edat l’any en què es realitza la prova d’accés, o bé 18, si es disposa d’un títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny o de formació professional d’una família equivalent.

Titulació
Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme  d’Indumentària

Família professional
Arts aplicades a la Indumentària

Nivell
Grau superior d'arts plàstiques i disseny

Estructura
Durada: 1875 hores

Distribució dels mòduls

Història de la indumentària:

105 hores

Tecnologia tèxtil:

105 hores

Sociologia:

60 hores

Màrqueting:

60 hores

Dibuix del natural i la seva aplicació a la indumentària:

300 hores

Color:

120 hores

Disseny assistit per ordinador:

165 hores

Mitjans audiovisuals:

105 hores

Modelisme:

150 hores

Modelisme: estilista:

105 hores

Estilisme:

390 hores

Formació i orientació laboral:

60 hores

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Tarda

Comprèn activitats d'estilisme d'indumentària realitzades com a artista autònom o associat en grau divers, a una empresa, organització i/o estudi relacionats amb:

  • Creacions de tendències.

  • Tecnologia empresarial.

  • Mitjans de difusió.

  • Publicitat.

  • Àmbits de l'espectacle.

  • Sectors de la moda.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)