Estilisme d'Indument脿ria (Sant Gervasi) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

El cicle d'Estilisme d'indumentària està orientat a formar professionals amb capacitat per desenvolupar la seva activitat en l'àmbit del vestir.

Aquests professionals han d'idear i realitzar projectes d'estilisme que comprenen activitats de recerca, coordinació i assessorament en àmbits del sector de la indumentària.

Participa de l'orientació de les tendències i de les necessitats del mercat, i contribueix en la definició i difusió d'estils i línies.

L'estilista exerceix la seva activitat en les diferents modalitats de l'especialitat.

http://estilistaindumentaria.blogspot.com.es/
 

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme  d’Indumentària (LOGSE)

Família professional: Arts aplicades a la Indumentària

Nivell: Grau superior d'arts plàstiques i disseny

Distribució dels mòduls:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història de la indumentària:

 105 h

 

 105 hores

 Tecnologia tèxtil:

 105 h

 

 105 hores

 Sociologia:

 60 h

 

 60 hores

Màrqueting:

 

 60 h

 60 hores

 Dibuix del natural i la seva aplicació a la

 indumentària:

 180 h

 120 h

 300 hores

 Color:

 

 120 h

 120 hores

 Disseny assistit per ordinador:

 165 h

 

 165 hores

 Mitjans audiovisuals:

 

 105 h

 105 hores

 Modelisme:

 150 h

 

 150 hores

 Modelisme: estilista:

 

 105 h

 105 hores

 Estilisme:

 120 h

 270 h

 390 hores

 Formació i orientació laboral:

 

 60 h

 60 hores

 

Seu: Ciutat de Balaguer

Horari: Tarda

Codi: 5651

Comprèn activitats d'estilisme d'indumentària realitzades com a artista autònom o associat en grau divers, a una empresa, organització i/o estudi relacionats amb:

  • Creacions de tendències.

  • Tecnologia empresarial.

  • Mitjans de difusió.

  • Publicitat.

  • Àmbits de l'espectacle.

  • Sectors de la moda.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)