Joieria Art铆stica (Sant Andreu) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Proporciona els coneixements necessaris per personalitzar els projectes de joieria, fer aportacions creatives en els dissenys i argumentar-ne el concepte i el valor funcional i estètic.

També possibilita resoldre els problemes artístics i tècnics que es plantegen durant el procés de realització i efectuar el seguiment de les innovacions i noves propostes en l'àmbit del disseny i de l'art.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de la creació de peces úniques com a joieria d'autor, el disseny de peces de joieria i estudi del prototip del sistema de reproducció i fabricació, la utilització de les tècniques de dibuix per poder esbossar les creacions, la realització de maquetes de les joies com a part de l'estudi del projecte, i la determinació del procediment tècnic de seriació i estudi del cost de fabricació.

 

NOTA INFORMATIVA

Oferta de Cicle de doble titulació d’esmalts artístics al foc sobre metalls i joieria artística.

Aquest cicle formatiu forma l'anomenat Pack amb Esmalts al foc (que suposa l'avantage de possibilitar una doble titulació).

Per cursar un dels cicles formatius del pack l’alumne/a es matricula a una de les especialitats. En el primer curs hi ha matèries comunes alhora que hores específiques en els tallers de l' especialitat escollida.

IMPORTANT !: en el moment de la matrícula s'ha d'inscriure al codi comú corresponent al cicle de joieria . És després, a la pròpia escola, on optarà per una de les dues especialitats. La titulació final obtinguda serà la cursada, sigui joieria o sigui esmalts.

Opcionalment, amb sols un tercer curs podrà obtenir la titulació en l'altra especialitat afí (doble titulació)

 

http://llotjajoia.blogspot.com/

Cercador de Joies

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Joieria Artística (LOGSE)

Família professional: Joieria d'Art

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història de l'art de l'esmalt

 105 h

 

 105 hores

 Dibuix artístic i color

 120 h

 120 h

 240 hores

 Dibuix tècnic

 60 h

 60 h

 120 hores

 Disseny assistit per ordinador

 105 h

 

 105 hores

 Anàlisi de l'obra artística

 

 105 h

 105 hores

 Modelatge i maquetisme: esmalts

 70 h

 

 70 hores

 Projectes d'esmalt artístic

 180 h

 120 h

 300 hores

 Taller d'esmaltatge

 270 h

 330 h

 600 hores

 Formació i orientació laboral

 

 60 h

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

 25 h

 25 hores

 Projecte final

 

 80 h

 80 hores

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: 5252

Comprèn les activitats de joieria artística realitzades com a professional autònom, amb taller propi de disseny i elaboració de peces. També com associat, en grau divers, a un taller de joieria o una empresa, vinculada a la creació i producció de joies:

  • Com a dissenyador i realitzador de joies

  • Com a operari especialitzat en tallers de joieria

  • Com a coordinador en la gestió i control de la producció empresarial de joieria

  • En la modificació i restauració de peces de joieria

  • En el comerç especialitzat

  • En galeries d'art

  • En la conservació i restauració del patrimoni artístic

  • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)