Gr脿fica Publicit脿ria (Sant Andreu) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Aquest cicle té la finalitat de formar professionals capaços de configurar i formalitzar missatges i la seva transcripció en sistemes visuals.

El dissenyador gràfic és el responsable de traduir al llenguatge visual les idees i conceptes que han d'arribar al públic objectiu.

La dinàmica d'avenços en la gràfica publicitària requereix una destresa constantment revisada en tecnologia informàtica i una actitud oberta a qualsevol innovació.

En aquest context, l'objectiu d'aquest cicle de formació específica és portar a terme un aprenentatge que conciliï tradició i modernitat, teoria i pràctica i tècnica i estètica. 

Titulació: Tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària (LOE)

Família professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Nivell: Grau superior

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

 

 

99

 

 

 

1r

 

 

 

Fonaments de la representació i

l’expressió visual

 

33

 

UF1

Elements plàstics i visuals.

Morfologia i dinamisme de la composició.

 

UF1

 

 

33

 

UF2

Llum i color. Relacions.

Valors simbòlics.

 

UF2

 

 

33

 

UF3

Forma i espai. Anàlisi,

representació i interpretació creativa.

 

UF3

 

1r

Teoria de la imatge

66

UF1

Teoria de la imatge

UF1

 

66

 

 

 

1r

 

 

 

 

Mitjans Infortics

 

15

 

UF1

Introducció als mitjans

infortics.

 

UF1

 

 

 

 

 

165

 

40

 

UF2

Tractament de la imatge bitmap.

 

UF2

 

 

44

 

UF3

Tractament de la imatge vectorial.

 

UF3

 

2n

 

66

 

UF4

 

 

UF4

Ampliació mitjans infortics.

 

 

1r

 

 

Fotografia

15

UF1

Llenguatge fotogfic.

UF1

 

 

 

99

 

42

 

UF2

Tècnica fotogràfica i tractament de la imatge

 

UF2

 

 

42

 

UF3

Fotografia aplicada a

projectes de l’especialitat

 

UF3

 

 

1r

 

 

 

 

 

 

 

Projectes de gràfica publicitària

 

20

 

UF1

Introducció als projectes de Gràfica publicitària.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

 

 

400

 

1r

 

25

 

UF2

El disseny gràfic i la

comunicació visual en al gràfica publicitària.

 

UF2

 

 

1r

 

160

 

UF3

Àmbits d’aplicació de la

comunicació gràfica. La gràfica publicitària.

 

UF3

 

 

 

 

2n

 

92

 

UF4

 

 

UF4

Identitat i comunicació. Sistemes

gràfics en la gfica publicitària.

 

75

 

UF5

 

 

UF5

Tipografia, sistemes i organització

de la informació. La tipografia en la gfica publicitària.

 

25

 

UF6

 

 

UF6

Anàlisi i presentació dels projectes

de gràfica publicitària.

 

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

 

Fonaments del disseny gràfic

 

33

 

UF1

Comunicació visual i

disseny. Semiòtica del

disseny gràfic.

 

UF1

 

 

 

 

 

 

99

 

33

 

UF2

Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gràfica.

 

UF2

 

 

 

33

 

 

UF3

El projecte de disseny gràfic. El procés creatiu. Procés projectual i metodologia.

 

 

UF3

 

 

 

 

1r

 

 

Llenguatge i tecnologia audiovisual

 

18

 

UF1

Introducció als mitjans

audiovisuals.

 

UF1

 

 

 

 

198

 

54

 

UF2

Comunicació i llenguatge audiovisual: Recursos expressius.

 

UF2

 

63

UF3

Tècniques i tecnologies de

UF3

 

 

 

 

 

realització audiovisual.

 

 

 

 

63

 

UF4

Tècniques i tecnologies de postproducció audiovisual.

 

UF4

 

 

 

2n

 

 

Teoria de la publicitat i màrqueting

 

66

 

UF1

 

 

UF1

 

Publicitat: comunicació i persuasió

 

 

99

 

33

 

UF2

 

 

UF2

Introducció al màrqueting aplicat a la publicitat.

 

 

 

2n

 

 

 

Història de la imatge audiovisual multimèdia

 

 

15

 

 

UF1

 

 

 

UF1

 

Comunicació visual i les seves manifestacions: La imatge audiovisual i multimèdia

 

 

 

99

 

84

 

UF2

 

 

UF2

 

Història de la imatge publicitària: Antecedents, evolució i actualitat.

 

 

2n

 

 

Tipografia

20

UF1

 

UF1

Evolució històrica de la tipografia.

 

 

198

35

UF2

 

UF2

Signe tipogràfic.

44

UF3

 

UF3

Aplicació tipogràfica.

 

99

 

UF4

 

 

UF4

Usos tipogràfics i creació

d’alfabets

 

 

 

2n

 

 

 

Formació i orientació laboral

 

22

 

UF1

 

 

UF1

Marc legal de les arts plàstiques i

el disseny: Les propietats especials.

 

 

 

66

 

22

 

UF2

 

 

UF2

Incorporació al treball: el procés de cerca de feina.

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi.

2n

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

280

UF1

 

 

UF1

Fase de formació pràctica en empreses, estudis o tallers

280

 

2n

 

Projecte integrat

33

UF1

 

UF1

Projecte integrat

 

132

 

UF2

 

UF2

Projecte integrat

99

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Tarda

Codi: CGG0

Comprèn activitats de gràfica publicitària, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculada a:

  • Empreses i estudis de disseny gràfic

  • Empreses i estudis de disseny de webs

  • Departaments creatius i d'art d'agències de publicitat i comunicació

  • Dissenyador gràfic independent (free-lance)

  • Departaments de disseny del sector editorial (diaris, revistes, llibres, publicacions digitals)

  • Departaments de disseny del sector audiovisual (televisions, publicitat digital, cine, productors)

  • Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)