Modelisme i Maquetisme (Sant Gervasi) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Facilita els coneixements necessaris per formar professionals capaços d'elaborar models i maquetes com a apreciació volumètrica d'un projecte, i de participar en la determinació de les propietats formals dels objectes, per millorar-ne la comprensió i fer-los susceptibles, si escau, d'ésser reproduïts en sèrie.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de tasques vinculades a la realització de premaquetes, maquetes, models i prototips, la traducció volumètrica d'idees i projectes presentats en plànols bidimensionals, la interpretació de manera creativa d'esquemes i croquis, i la detecció de possibles dificultats de fabricació en models i maquetes.         

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i disseny en Modelisme i Maquetisme (LOGSE)

Família professional: Disseny Industrial

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història del disseny industrial

 45 h

 45 h

 90 hores

 Teoria i ciència del disseny

 90 h

 

 90 hores

 Ergonomia i antropometria

 

 75 h

 75 hores

 Dibuix del natural

 120 h

 

 120 hores

 Dibuix tècnic

 150 h

 60 h

 210 hores

 Disseny assistit per ordinador

 

 120 h

 120 hores

 Tècniques de comunicació

 120 h

 

 120 hores

 Materials i tecnologia

 90 h

 

 90 hores

 Taller de modelisme i maquetisme

 240 h

 510 h

 750 hores

 Formació i orientació laboral

 

 60 h

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o

 tallers

 

 100 h

 1 00 hores

 Projecte final

 

 75 h

 75 hores

 

Seu: Sant Gervasi

Horari: Tarda

Codi: 5151

Comprèn les activitats de modelisme i maquetisme, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers), en un taller, estudi, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

  • Modelisme

  • Maquetisme

  • Disseny Industrial

  • Arquitectura

  • Decoració i interiorisme

  • Urbanisme

  • Rehabilitació del patrimoni artístic

  • Escenografia

  • Empreses constructores

  • Accés universitari dins la mateixa família

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)