Projectes i Direcció d'Obres de Decoració (Sant Gervasi) - C.F. Grau superior

Blog Featured Image

Capacita per analitzar i desenvolupar els projectes d'obres de decoració, valorar en cada treball els aspectes plàstics, artístics, tècnics, organitzatius i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració.

Qui faci aquests estudis s'encarregarà, entre d'altres, de les tasques de desenvolupament i direcció d'obres de decoració dissenyades per l'alumnat o per un professional de nivell superior, la realització de la representació gràfica de treballs, i la investigació i aplicació de formes, materials i processos creatius del disseny d'interiors.

       

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració (LOGSE)

Família professional: Disseny d'Interiors

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història de l'arquitectura i del seu entorn ambiental

 60 h

 

 60 hores

 Història de l'interiorisme

 

 60 h

 60 hores

 Dibuix artístic

 90 h

 

 90 hores

 Dibuix tècnic

 150 h

 

 150 hores

 Expressió volumètrica

 120 h

 

 120 hores

 Mitjans informàtics i audiovisuals

 120 h

 

 120 hores

 Projectes

 270 h

 

 270 hores

 Projectes: projectes i direcció d'obres

 

 390 h

 390 hores

 Tecnologia i sistemes constructius

 120 h

 

 120 hores

 Tecnologia i sistemes constructius: projectes i

 direcció d'obres

 

 270 h

 270 hores

 Programació d'obres

 

 90 h

 90 hores

 Formació i orientació laboral

 

 60 h

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

 60 h

 90 hores

 Projecte final

 

 90 h

 90 hores

 

Seu: Ciutat de Balaguer

Horari: Tarda

Codi: 5855

Comprèn l'activitat de projectació i direcció d'obres, realitzades com a artista autònom o associat en una empresa, relacionada amb:

  • Decoració

  • Interiorisme

  • Arquitectura

  • Immobiliàries

  • Enginyeria civil

Accés universitari dins la mateixa família.

Amb el títol del Cicle de Grau Superior es pot accedir als estudis universitaris de:
-Arquitectura Tècnica
-Diplomatura de Magisteri
-Ensenyaments superiors d'Arts Plàstiques i Disseny amb titulació equivalent a Diplomatura (Moda, Producte, Interiors, Gràfic)
-Llicenciatura en Belles Arts
-Llicenciatura en Història
-Llicenciatura en Història de l'Art
-Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial
-Conservació i Restauració de Béns Culturals (especialitats: Document Gràfic, Escultura, Arqueologia, Pintura)