Sortides laborals

Comprèn activitats d'art final, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

  • Disseny gràfic.

  • Preimpressió, edició i copisteria.

  • Comunicació visual i gràfica.

  • Grafisme.

  • Senyalització.

  • Publicitat i imatge corporativa.

  • Organització firal.

  • Publicacions i documentació interna d'entitats.

  • Material didàctic i cultural.