Assistent al producte gràfic interactiu (Sant Andreu) - C.F. Grau mitjà

Blog Featured Image

Proporciona els coneixements necessaris per identificar els fonaments teòrics, tècnics i pràctics de l'autoedició, i per dominar els sistemes propis i els coneixements dels àmbits gràfics. Capacita, també, per seleccionar en cada cas els mètodes de treball més adients per obtenir els resultats idonis.

Amb aquests estudis es poden fer, entre d'altres, les tasques d'interpretació, execució i realització d'idees i projectes propis o aliens; la manipulació amb correcció d'estris i aparells; la realització de propostes gràfiques amb diferents programes informàtics; el manteniment dels equips d'arxiu i d'elaboració i manipulació de la imatge; el retoc de les imatges amb l'ajut de sistemes informàtics, i l'exploració, compaginació, tractament i postproducció d'imatges en produccions gràfiques i audiovisuals.

Titulació: Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Interactiu (LOE)

Família Professional: Comunicació Gràfica i Audiovisual

Nivell: Grau Mitjà

Assignatures:

dul

h/.

Curs

Curs

Total hores/mòdul

PRIMER CURS

SEGON CURS

UF

Nom unitat formativa

UF

Nom unitat formativa

 

 

99

 

1r

 

Dibuix artístic

33

UF1

Color. Iniciació

UF1

 

 

66

 

UF2

Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació

UF2

 

 

 

1r

 

 

Dibuix Tècnic

 

33

 

UF1

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: Geometria plana. Iniciació.

 

UF1

 

 

 

66

 

33

 

UF2

Anàlisi, estructura i representació de

la forma: Geometria descriptiva. Iniciació.

 

UF2

 

 

1r

 

Volum

33

UF1

Espai. Iniciació

UF1

 

 

99

 

66

 

UF2

Forma: Anàlisi, estructura, representació. Iniciació

 

UF2

 

1r

Projectes

 

33

 

UF1

Projectes. Iniciació

 

UF1

 

33

 

 

 

1r

 

 

 

Mitjans infortics

 

15

 

UF1

 

Introducció als mitjans infortics.

 

UF1

 

 

 

 

99

19

UF2

Introducció a la imatge bitmap.

UF2

 

20

UF3

Introducció a la imatge vectorial

UF3

 

 

45

 

UF4

Introducció a la composició i

l’autoedició

 

UF4

I

 

 

 

 

1r

 

 

 

 

Fonaments del disseny gràfic

 

33

 

UF1

Comunicació visual i disseny.

Semiòtica del disseny gràfic. Iniciació

 

UF1

 

 

 

 

 

99

 

33

 

UF2

Disseny gràfic. Àmbits i tipologies. Indústria gfica. Iniciació

 

UF2

 

 

 

33

 

 

UF3

El projecte de disseny gràfic en diferents suports. El procés creatiu. Procés projectual i metodologia. Iniciació.

 

 

UF3

 

 

 

1r

 

 

Tipografia

 

20

 

UF1

Evolució històrica de la tipografia.

Iniciació.

 

UF1

 

 

 

99

35

UF2

Signe tipogràfic. Iniciació

UF2

 

44

UF3

Aplicació tipogràfica. Iniciació

UF3

 

 

 

1r

 

 

Història del disseny gràfic

 

15

 

UF1

Comunicació visual i les seves

manifestacions: El disseny gràfic

 

UF1

 

 

 

66

 

51

 

UF2

Història del disseny gràfic: Antecedents, evolució i actualitat.

 

UF2

 

 

2n

 

Anglès cnic

 

66

 

UF1

 

 

UF1

 

Anglès tècnic

 

66

 

 

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

 

 

Edició web

 

 

15

 

 

UF1

 

 

 

UF1

 

 

Introducció a la xarxa.

 

 

 

 

 

 

 

271

 

66

 

UF2

 

 

UF2

 

Llenguatges de programació. Codi Font.

 

99

 

UF3

 

 

UF3

Estructura i disseny web.

 

25

 

UF4

 

 

UF4

Publicació a la xarxa.

 

66

 

UF5

 

 

UF5

 

Aplicacions noves i recursos.

 

 

 

2n

 

 

 

Multimèdia

18

UF1

 

UF1

Introducció al multimèdia.

 

 

 

271

54

UF2

 

UF2

Imatge.

54

UF3

 

UF3

Vídeo.

49

UF4

 

UF4

So.

54

UF5

 

UF5

Animació.

 

42

 

UF6

 

 

UF6

Entorns multimèdia i

integració de continguts.

 

 

 

 

2n

 

 

 

 

Formació i orientació laboral

 

22

 

UF1

 

 

UF1

Marc legal de les arts

plàstiques i el disseny: Les propietats especials. Iniciació

 

 

 

 

66

 

22

 

UF2

 

 

UF2

Incorporació al treball: el procés de cerca de feina. Iniciació.

 

22

 

UF3

 

 

UF3

Empresa i iniciativa emprenedora: El treball per compte propi. Iniciació

 

2n

Fase de pràctiques en empreses, estudis o tallers (FCT)

 

200

 

UF1

 

 

UF1

Fase de pràctiques en

empreses, estudis o tallers

(FCT)

 

200

2n

Obra final

66

UF1

 

UF1

Obra final

66

 

Seu: Sant Andreu

Horari: Matí

Codi: CG10

Comprèn activitats d'autoedició, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa i vinculades a:

  • Disseny gràfic.

  • Arts gràfiques i copisteria.

  • Comunicació visual i/o gràfica.

  • Catàlegs i comunicacions.

  • Senyalització.

  • Publicitat i la imatge corporativa.

  • Món editorial.

  • Suport gràfic a l'organització firal.

  • Material didàctic i cultural.

Al acabar un cicle de grau mitjà es pot accedir al batxillerat (les assignatures optatives estan convalidades i només cal cursar les comunes i les de modalitat).