POP - UP: Espais Ef铆mers

Projectes Interdisciplinaris:

Disseny Gràfic, Disseny d’Interiors, Disseny de Moda

Pop Up és el terme que defineix una nova orientació del punt de venda. Es tracta d’una instal·lació efímera, escenari de noves tendències. Serveix a les marques comercials de diferents àmbits, per introduir nous productes al mercat o per liquidar stocks.

Des de l’assignatura de projectes interdisciplinaris, de segon curs de ESDI, hem dut a terme per primer cop i de manera experimental, el treball en equip amb els alumnes d’Interiorisme, Gràfic i Moda, desenvolupant un projecte global basat en el disseny d’una botiga Pop Up.

A partir de l’anàlisi d’una notícia d’un diari es desenvolupa el concepte de treball. La complexitat del projecte, requereix de l’alumne la capacitat de vincular coneixements de diferents àmbits per poder col·laborar amb els companys de les diferents disciplines. 

del 14 al 29 d’octubre de 2010
de 10:00 a 20.00 hores