Els estudis

Especialitat en Disseny de Moda

1r curs (87 crèdits)(exhaurit)
2n curs (78 crèdits)(exhaurit)

3r curs (75 crèdits)
- Tints i colorimetria (3 crèdits)
- Entorn professional (6 crèdits)
- Gestió empresarial (6 crèdits)
- Projecte de síntesi (27 crèdits)
- Assignatures optatives (19 crèdits)
- Assignatures de lliure elecció (14 crèdits)

L'assignatura pràctica professional (30 crèdits) es pot assignar a un curs o distribuir-la en més d'un, segons el centre i la disponibilitat de les empreses, estudis o tallers.

Projecte de fi de carrera:

El termini màxim per a la presentació i defensa del projecte serà el primer semestre del curs acadèmic següent a la superació de totes les assignatures que integren el currículum de l’especialitat (3 crèdits)
1 crèdit =10 hores lectives

Optatives del curs 2010-11

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Matí