Sortides laborals

El dissenyador o dissenyadora de Moda, com a persona experta creativa del sector del tèxtil i de la indumentària, té la responsabilitat de configurar material i formalment els productes d’aquest àmbit, tenint present les tendències de mercat o altres de noves, el seu atractiu, la idoneïtat sígnica i la viabilitat tecnicoproductiva, econòmica, mediambiental i sociocultural.

A més ha de conèixer amb profunditat els elements industrials i els oficis del tèxtil i la indumentària, ha d’estar capacitat per a la relació interdisciplinària, la recollida d’informació i la comunicació d’idees.

Així mateix, ha de ser capaç de generar i comunicar propostes que enriqueixin l’entorn sociocultural i connectin amb la sensibilitat del col·lectiu destinatari.