Sortides laborals

El dissenyador o dissenyadora de productes, com a persona experta en la ideació i constitució d’objectes, té la responsabilitat de trobar fórmules adequades a cadascuna de les funcions d’aquests, tenint-ne en compte el seu atractiu, la idoneïtat sígnica i la viabilitat tecnicoproductiva, econòmica, mediambiental i sociocultural.

A més ha de conèixer amb profunditat els elements i mitjans industrials que permeten la materialització del producte dissenyat, ha d’estar capacitat per a la relació interdisciplinària, la recollida d’informació i la comunicació d’idees.

Així mateix, ha de ser capaç de generar i comunicar propostes que enriqueixin l’entorn sociocultural i connectin amb la sensibilitat del col·lectiu destinatari.