Sortides laborals

El dissenyador o dissenyadora d’Interiors, com a persona experta en adequacions formals i funcionals de l’espai, té la responsabilitat d’establir configuracions constructives i de parament adequades a la seva finalitat, tenint-ne en compte l’atractivitat, la idoneïtat sígnica i la viabilitat tecnicoproductiva, econòmica, mediambiental i sociocultural.

A més ha de conèixer en profunditat els elements i mitjans industrials que permeten la materialització dels seus projectes, ha d’estar capacitat per a la relació interdisciplinària, la recollida d’informació i la comunicació d’idees.

Així mateix, ha de ser capaç de generar i comunicar propostes que enriqueixin l’entorn sociocultural i connectin amb la sensibilitat del col·lectiu destinatari.