Sortides laborals

Comprèn activitats escultòriques, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

  • Execució de peces escultòriques en tota mena de materials.

  • Reproducció o recreació d'objectes escultòrics.

  • Objectes d'ornamentació de caràcter efímer per a instal·lacions escenogràfiques.

  • Equipament de l'espai natural i urbà amb objectes tridimensionals.

  • Joguines de la més variada tipologia, així com elements de faràndula i d'animació popular.

  • Elements modulars per a ornamentació o altres usos.

  • Maquetes, prototipus i altres elements volumètrics per a l'arquitectura, l'urbanisme, la industria, la publicitat i el disseny gràfic i industrial.

  • Conservació i restauració del patrimoni artístic i arquitectònic.

  • Accés universitari dins la mateixa família.