Sortides laborals

Comprèn les activitats i els procediments de les Arts Aplicades al Mur, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a un taller, equip pluridisciplinari o empresa i vinculades a:

  • Creació i producció d'obres pictòriques en tota mena de materials i suports.

  • Reproducció i recreació d'obres.

  • Instal·lacions artístiques: escenogràfiques, attrezzo i ornamentació per a teatre, cinema, televisió, multimèdia, infografia i per a espais diversos de representació i expressió artística.

  • Difusió i gestió de l'obra artística pròpia i/o aliena.

  • Accés universitari dins la mateixa família.