Sortides laborals

Comprèn activitats de ceràmica artística, realitzades com a artista autònom o integrat en un taller o empresa i vinculades amb:

  • Realització de peces de ceràmica artística

  • Reproducció de peces preuades per a algun concepte determinat

  • Creació de complements per a l'arquitectura: relleus i murals, entre d'altres

  • Aplicació de la ceràmica a la decoració i al disseny d'interiors

  • Restauració i conservació de ceràmiques

  • Accés universitari dins la mateixa família