Els estudis

Titulació: Tècnic Superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estampacions i Tintatges Artístics (LOGSE)

Família professional: Tèxtils Artístics

Nivell: Grau superior

Assignatures:

 Mòdul

 1r Curs

 2n Curs

 Total hores

 Història dels tèxtils artístics

 105 h

 

 105 hores

 Tecnologia tèxtil

 60 h

 

 60 hores

 Sociologia

 

 60 h

 60 hores

 Mitjans audiovisuals

 

 90 h

 90 hores

 Dibuix artístic

 90 h

 90 h

 180 hores

 Color

 120 h

 

 120 hores

 Disseny assistit per ordinador

 90 h

 

 90 hores

 Projectes: estampacions tèxtils

 70 h

 140 h

 210 hores

 Taller de teixits en baix lliç

 150 h

 

 150 hores

 Taller d'estampacions i tintatges de teles

 210 h

 330 h

 540 hores

 Taller d'art tèxtil i de producte final

 

 135 h

 135 hores

 Formació i orientació laboral

 

 60 h

 60 hores

 Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

 

 60 h

 60 hores

 Projecte final

 

 90 h

 90 hores

 

Seu: Ciutat de Balaguer

Horari: Matí

Codi: 6054