Sortides laborals

Comprèn les activitats de joieria artística realitzades com a professional autònom, amb taller propi de disseny i elaboració de peces. També com associat, en grau divers, a un taller de joieria o una empresa, vinculada a la creació i producció de joies:

  • Com a dissenyador i realitzador de joies

  • Com a operari especialitzat en tallers de joieria

  • Com a coordinador en la gestió i control de la producció empresarial de joieria

  • En la modificació i restauració de peces de joieria

  • En el comerç especialitzat

  • En galeries d'art

  • En la conservació i restauració del patrimoni artístic

  • Accés universitari dins la mateixa família