Els estudis

Titulació:
Tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Daurat i Policromia Artístics

Família Professional:
Arts aplicades de l'escultura

Nivell:
Grau Mitjà

Assignatures:

Història de la cultura i de l'art: arts aplicades de l'escultura

75 hores

Dibuix artístic

150 hores

Dibuix tècnic

75 hores

Volum

150 hores

Materials i tecnologia

30 hores

Introducció a la talla de fusta

120 hores

Introducció al retaule

195 hores

Taller de daurat i policromia

645 hores

Taller de buidat i emmotllat

30 hores

Formació i orientació laboral

50 hores

Formació pràctica en empreses, estudis o tallers

55 hores

Obra final

25 hores

Seu
Sant Andreu

Horari
Tarda