Sortides laborals

Comprèn activitats de daurat i policromia artístics, realitzades com a artista autònom o associat (en grau divers) a una empresa o taller i vinculades a:

  • Decoració exempta d'obres escultòriques, en materials convencionals, com ara fusta, guix i pedra, o en materials alternatius.

  • Decoració mural i arquitectònica.

  • Acabats del moble.

  • Producció d'objectes artístics.

  • Reproducció d'objectes artístics històrics.

  • Restauració de peces daurades i policromades.

  • Imatgeria.