Els estudis

Titulació
Ensenyaments Superiors en Disseny, en l'especialitat de Disseny d’Interiors.

Durada dels estudis
Estudis de 4 anys i 240 crèdits ECTS (matèries de formació bàsica, obligatòries d'especialitat, optatives, seminaris, pràctiques externes i treball de fi d'Ensenyaments Superiors en Disseny)

El primer curs l'estudiant rep una formació bàsica comuna a totes les especialitats i a segon curs comença a escollir un itinerari amb matèries obligatòries d'especialitat. Completarà la seva formació al llarg dels quatre cursos amb matèries comunes, optatives, projectes d'integració, pràctiques externes, seminaris i un projecte de fi d'Ensenyaments Superiors en Disseny.

Pla d'Estudis
Ensenyaments Superiors en Disseny d'Interiors

Seu
Ciutat de Balaguer

Horari
Matí