Sortides laborals

El dissenyador de producte és un professional capaç de projectar, analitzar, investigar, determinar-ne les propietats i qualitats físiques, i els valors simbòlics i comunicatius que han de caracteritzar les seves produccions. N’ha de definir la forma, la configuració, la qualitat, el funcionament, el valor i la significació estètica, social i mediambiental.

Els àmbits principals on desenvolupa l’activitat són:

 • Disseny d’envasos i embalatges

 • Disseny de calçat

 • Disseny de joguines

 • Disseny d’electrodomèstics

 • Disseny de mobiliari per a l’habitatge

 • Disseny de mobiliari d’oficina

 • Disseny d’elements urbans

 • Disseny d’il·luminació i lluminàries

 • Disseny en l’àmbit de l’automoció

 • Disseny d’eines i accessoris

 • Disseny de producte ceràmic

 • Disseny de sanitaris i aixetes

 • Disseny per a l’artesania

 • Disseny per a condicions especials